Planningstool voor aanvragen procedures

Voor een aantal procedures voor medicijnen voor mensen (waaronder kruidengeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen) is een tool beschikbaar om een tijdvak voor indiening (timeslot) aan te vragen.

Timeslots aanvragen is mogelijk voor de volgende procedures:

  • Decentrale procedure met Nederland als referentieland: DCP (NL=RMS)
  • DCP line extensie (NL=RMS)
  • Wederzijdse erkenningsprocedure met Nederland als referentieland: MRP (NL=RMS)
  • MRP Repeat-Use met Nederland als referentieland: RUP (NL=RMS)
  • (Her-)consultatie procedure voor een medisch hulpmiddel
  • Nationale registratie aanvraag (met uitzondering van duplex)
  • Nationaal wetenschappelijk advies
  •  Parallel aanvraag

Het CBG stelt per procedure, per maand en per afdeling timeslots beschikbaar. Met deze planningstool kan het CBG de beschikbare capaciteit verbeteren.

Formulieren

Vul vóór het aanvragen van een timeslot het bijbehorende formulier in met een aantal administratieve gegevens. Voeg dit formulier bij het verzoek voor een timeslot.

De verschillende formulieren zijn via de CBG-website te downloaden.

Let op:
Op termijn neemt het CBG procedures alleen nog in behandeling als vooraf een timeslot is aangevraagd. Voor een DCP-aanvraag moet nu al altijd vooraf een timeslot zijn geboekt. De datum waarop we een aanvraag van een timeslot verplichten volgt.