Medicijn tegen corona

Medicijnen zijn belangrijk in de behandeling van ziekte door het coronavirus (COVID-19). Er loopt dan ook veel onderzoek naar mogelijke medicijnen tegen de ziekte. Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat iemand die ziek is geworden weer beter wordt, of helpen om de symptomen van de ziekte te verminderen. Voordat een coronamedicijn op de markt mag komen, moeten we weten of het voldoende werkt en of het veilig is.

Onze rol als Nederlandse medicijnautoriteit

Als medicijnautoriteit beoordelen we alle medicijnen die in Nederland op de markt zijn op kwaliteit, werking en veiligheid. En bekijken we of de werking van een medicijn opweegt tegen eventuele bijwerkingen. Is een medicijn eenmaal toegelaten tot de Nederlandse markt? Dan bewaken we de risico’s en bijwerkingen van het medicijn. Voor medicijnen die toegelaten worden in meerdere Europese landen, of in heel Europa, doen we dit alles samen met andere Europese medicijnautoriteiten.

Zo snel mogelijk veilige medicijnen beschikbaar

Tijdens deze coronacrisis kunnen wij samen met Europese collega’s verschillende stappen zetten om het proces naar een medicijn of vaccin te versnellen.

Vaccins tegen corona

Naast medicijnen zijn er ook verschillende vaccins in ontwikkeling tegen COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Op dit moment zijn er al verschillende vaccins goedgekeurd en lopen er daarnaast nog honderden studies in verschillende onderzoeksfases.

Ook van deze vaccins beoordelen we de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit voordat ze op de markt komen, en bewaken we de bijwerkingen en risico's nadat ze gebruikt worden. Dit doen we in Nederland, maar ook in Europa samen met onze collega-medicijnautoriteiten.