Medicijn tegen corona

Medicijnen zijn belangrijk in de behandeling van ziekte door het coronavirus (COVID-19). Op dit moment lopen er veel onderzoeken naar medicijnen tegen het coronavirus. De medicijnen kunnen symptomen van de ziekte verminderen of iemand die ziek is geworden weer beter maken. Maar voordat medicijnen tegen corona op de markt komen, moeten we weten of ze voldoende werken en wat de bijwerkingen zijn.

Beoordeling van medicijnen tegen corona

Het CBG beoordeelt alle medicijnen op kwaliteit, werking en bijwerkingen. Dit doen we voordat ze in Nederland op de markt mogen komen. En we bekijken of de werking van een medicijn opweegt tegen de mogelijke bijwerkingen. Is een medicijn op de markt? Dan houden we de risico’s en bijwerkingen in de gaten. Voor medicijnen die in heel Europa op de markt komen doen we dat samen met andere  Europese medicijnautoriteiten bij het EMA.

Snellere beoordeling medicijnen tegen corona

Tijdens deze coronacrisis heeft het CBG, samen met de Europese partners, stappen gezet om medicijnen tegen corona sneller te kunnen beoordelen.

Vaccins tegen corona

Naast medicijnen zijn er ook verschillende vaccins in ontwikkeling tegen COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Op dit moment zijn er al verschillende vaccins goedgekeurd.

Ook van deze vaccins beoordelen we de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit voordat ze op de markt komen, en bewaken we de bijwerkingen en risico's nadat ze gebruikt worden. Dit doen we in Nederland, maar ook in Europa samen met onze collega-medicijnautoriteiten.