Overzicht medicijnen tegen corona

In de strijd tegen het coronavirus zijn medicijnen belangrijk. De medicijnen kunnen iemand die ziek is beter maken, of de symptomen van de ziekte verminderen. Een paar medicijnen zijn al goedgekeurd om tegen het coronavirus te gebruiken. En er lopen onderzoeken naar verschillende andere medicijnen tegen het coronavirus.

Bestaande medicijnen voor de behandeling van COVID-19

Medicijnen die al op de markt zijn en oorspronkelijk bedoeld zijn tegen andere aandoeningen, werken misschien ook tegen het coronavirus. Daarom kijken onderzoekers bij het zoeken naar een coronamedicijn ook naar bestaande medicijnen. Zieke coronapatiënten in ziekenhuizen over de hele wereld krijgen in studieverband verschillende bestaande medicijnen die misschien wel werken tegen een corona-infectie. Deze studies richten zich vooral op antivirale middelen, medicijnen met invloed op het immuunsysteem en bloedplasmaproducten.

Experimentele coronamedicijnen

Op dit moment zijn er experimentele medicijnen tegen COVID-19 in ontwikkeling. Deze zijn nog niet officieel goedgekeurd. Door de bijzondere situatie kan het zijn dat een experimenteel medicijn toch al beschikbaar is, nog voordat het officieel op de markt komt. Dit kan dan op verschillende manieren:

  • Compassionate use
    Een compassionate use programma is bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende, langdurige ziekte of met ernstig, blijvend letsel. Een behandeling met andere medicijnen is niet mogelijk. Van het medicijn moet al wel bewezen zijn dat de balans tussen werkzaamheid en veiligheid positief is.Dit programma is bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende, langdurige ziekte of met ernstig, blijvend letsel, die op dit moment niet behandeld kunnen worden met andere medicijnen. Voor het medicijn moet al wel voldoende bewijs zijn dat de balans werkzaamheid/veiligheid positief is.
  • Artikel 5(3)-procedure
    Bij deze procedure doen andere partijen dan de firma een verzoek om de beschikbare data te beoordelen op werkzaamheid en veiligheid. Via deze procedure wordt op dit moment gekeken naar de beschikbare studieresultaten van studies naar molnupiravir. De uitkomst van een artikel 5(3)-procedure kunnen EU-lidstaten meenemen in hun besluit over het gebruik van een medicijn, nog voordat er officieel goedkeuring is.

Goedgekeurde medicijnen voor de behandeling van COVID-19

Lopende onderzoeken naar coronamedicijnen

In zowel Nederland als andere landen wereldwijd lopen verschillende studies naar experimentele medicijnen én medicijnen die al op de markt zijn, voor de behandeling van COVID-19. Bestaande medicijnen mogen in Nederland alleen als onderdeel van een klinische studie en ‘off label’ worden ingezet. Off-label betekent dat een medicijn voor een andere aandoening wordt gebruikt, dan waarvoor het middel is goedgekeurd.

De middelen waarvan de werking wordt onderzocht, zijn te verdelen in:

  • Middelen met een directe werking tegen het virus;
  • Middelen die werken op het immuunsysteem en helpen om het virus onder controle te krijgen.

Medicijnen met een (mogelijk) effect op het virus zelf

Medicijnen met een effect op het immuunsysteem

Bij ernstige symptomen van COVID-19 kan er een te sterke reactie optreden van het immuunsysteem. Een aantal middelen die aangrijpen op het immuunsysteem spelen mogelijk een rol bij de behandeling van COVID-19.

Disclaimer

Laatste update: 16 december 2021

Alleen voor remdesivir, dexamethason en verschillende monoklonale antilichamen hebben EMA en CBG de data beoordeeld die de behandeling van COVID-19 ondersteunen. Voor een aantal andere producten loopt er momenteel een beoordelingsprocedure bij EMA en CBG. Bekijk het laatste nieuws op de pagina ‘Updates over coronamedicijnen’.