Overzicht medicijnen tegen corona

In de strijd tegen het coronavirus zijn medicijnen belangrijk. De medicijnen kunnen iemand die ziek is beter maken, de symptomen van de ziekte verminderen of ervoor zorgen dat iemand geen COVID-19 infectie oploopt. Er zijn een aantal medicijnen goedgekeurd om tegen het coronavirus te gebruiken.

Deze overzichtspagina geeft informatie over de goedkeuring van medicijnen door het Europees Medicijnagentschap EMA. Het EMA en het CBG zijn verantwoordelijk voor de registratie van deze middelen. De betrokken medische beroepsgroepen bepalen samen hoe deze medicijnen het best ingezet kunnen worden bij patiënten met COVID-19 buiten en/of in het ziekenhuis. Dit leggen zij vast in hun behandelrichtlijnen (NHG) en de leidraad behandeling medicamenteuze therapie (SWAB-FMS).

Goedgekeurde medicijnen voor de behandeling van COVID-19

Medicijnen waarvoor wetenschappelijk advies onder artikel 5(3) is gegeven

Bij een artikel 5(3) procedure doen andere partijen dan de firma een verzoek om de beschikbare data te beoordelen op werkzaamheid en veiligheid. De uitkomst van een artikel 5(3)-procedure kan meegenomen worden in het besluit over het gebruik van een medicijn, nog voordat er officieel goedkeuring is.

Overig

Disclaimer
Laatste update: maart 2023