Onze taken

De (wettelijke) taken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn globaal op te delen in 3 categorieën: het beoordelen van medicijnen, het bewaken van de bijwerkingen en risico's, en het stimuleren van goed gebruik van medicijnen. Daarnaast is een belangrijke wettelijke taak het geven van wetenschappelijk advies aan medicijnbedrijven.

In Nederland hebben medicijngebruikers toegang tot zo’n 20.000 geregistreerde medicijnen. Al die medicijnen moeten aan strenge eisen voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de werking van een medicijn opwegen tegen de risico’s, de kwaliteit moet goed zijn, en de bijsluiter compleet. Wij, als Nederlandse medicijnautoriteit CBG, beoordelen bij elk medicijn dat op de markt komt of het aan alle wettelijke eisen voldoet. En is een medicijn eenmaal op de markt, dan blijven we het volgen. Op basis van bijvoorbeeld gemelde bijwerkingen en andere informatie bewaken we de veiligheid van het medicijn en grijpen in als deze in gevaar is. Dit alles doen we samen met onze nationale en Europese partners.

Vergroot afbeelding

Beoordelen

Bij het bepalen of een medicijn op de markt mag komen, kijken we vooral naar de balans tussen werkzaamheid en risico's. Welke positieve effecten heeft het medicijn? En wegen deze op tegen eventuele bijwerkingen? Hoe kunnen we de risico's van een medicijn zo klein mogelijk maken? In ons dagelijks werk zijn we constant bezig met het beoordelen van deze balans. Pas wanneer die positief is en ook aan alle andere eisen is voldaan, keuren we het medicijn goed en mag het op de markt komen.

> Meer informatie over het beoordelingsproces van medicijnen.

Bewaken

Een medicijn dat is toegelaten op de Nederlandse markt, blijven we systematisch volgen. Elk medicijn kan immers bijwerkingen geven. Die spelen een belangrijke rol bij ons besluit of een medicijn op de markt mag komen. Maar soms ervaren patiënten of consumenten in de dagelijkse praktijk nog andere bijwerkingen, of komen al bekende bijwerkingen toch vaker voor. En heel soms gaat er iets anders mis, bijvoorbeeld met de productie van het medicijn. Voor het verwerken van al deze signalen, ook internationaal, bestaat een uitgebreid bewakingssysteem. Waar nodig grijpen we in.

Goed gebruik

Bij het beoordelen van een medicijn kijken we ook goed naar de uiteindelijke gebruiker. Een medicijn werkt immers beter als mensen precies weten waarvoor ze het mogen gebruiken en hoe ze het moeten gebruiken. We besteden daarom veel aandacht aan begrijpelijke en betrouwbare informatie over medicijnen, bijvoorbeeld in de vorm van de bijsluiter. Maar ook in de afweging waar een medicijn verkrijgbaar moet komen, en of er misschien een arts nodig is voor de begeleiding.

> Meer informatie over goed gebruik van medicijnen.

Wetenschappelijk advies

Bij het ontwikkelen van een medicijn kan een medicijnbedrijf om wetenschappelijk advies vragen aan het CBG. Tijdens een wetenschappelijk advies kan het bedrijf vragen stellen over het ontwikkelplan van het medicijn. Het bedrijf krijgt zo meer zicht op alle eisen waar het medicijn aan moet voldoen. Met dit wetenschappelijk advies dragen we bij aan een verantwoorde ontwikkeling van medicijnen.

> Meer informatie over wetenschappelijk advies over medicijnen.

Diergeneesmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen

Naast medicijnen voor mensen heeft het CBG ook een rol in het beoordelen en bewaken van diergeneesmiddelen. Deze taak wordt uitgevoerd door het Bureau Diergeneesmiddelen. Het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen beoordeelt en bewaakt de nieuwe voedingsmiddelen.