Goed gebruik van medicijnen

Bij het beoordelen van een medicijn kijken we ook goed naar de uiteindelijke gebruiker. Een medicijn werkt immers beter als mensen precies weten waarvoor ze het mogen gebruiken en hoe ze het moeten gebruiken. We besteden daarom veel aandacht aan begrijpelijke en betrouwbare informatie over medicijnen, bijvoorbeeld in de vorm van de bijsluiter. Maar ook in de afweging waar een medicijn precies verkrijgbaar moet zijn, en of er misschien een arts nodig is voor de begeleiding.

Het CBG stelt voor elk medicijn een wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en de patiëntenbijsluiter vast. Ook zorgen we voor betrouwbare, onafhankelijke informatie over medicijnen. Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat 89% van de Nederlanders de bijsluiter vertrouwt en raadpleegt, maar dat lang niet iedereen de bijsluiter begrijpt. We kunnen dus veel winst behalen door de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de officiële bijsluiter te verbeteren. Ook een betere koppeling van de geneesmiddeleninformatie aan het zorgveld helpt bij een betere informatievoorziening.

De afgelopen jaren hebben we ons ingezet op het breed beschikbaar maken van begrijpelijke informatie over goed medicijngebruik voor alle Nederlanders. Ook de komende jaren werken we hier aan verder. Het is belangrijk om ook rekening te houden met mensen met lage gezondheidsvaardigheden en personen die moeite hebben met lezen. Ook willen we de informatie die nu nog alleen via onze eigen Geneesmiddeleninformatiebank beschikbaar is, beschikbaar gaan stellen voor breed gebruik in andere informatiesystemen van zorgverleners en patiënten.
 

Beter informatie voor patiënten

Informatiebehoeften verschillen per patiënt. Sommige mensen waarderen een lange tekst met verdieping. Anderen lezen liever een korte tekst met plaatjes en pictogrammen. Of ze gebruiken alleen audiovisuele informatie. Het CBG werkt nu aan het verbeteren van de officiële bijsluiter door deze begrijpelijker te maken. We zijn ook betrokken bij het audiovisueel beschikbaar stellen van de inhoud van de bijsluiter. Ook onderzoeken we, samen met fabrikanten, of de bijsluiter kort en laagdrempelig kan worden samengevat.

We hopen het op termijn mogelijk te maken dat zorgverleners de informatie uit bijsluiters kunnen selecteren die relevant is voor hun patiënten, zodat ze meer gepersonaliseerde informatie kunnen geven.
 

Vaccin in het kort

Als aanvulling op de officiële bijsluiter heeft het CBG een korte en meer visuele vorm van medicijninformatie ontwikkeld. De belangrijkste verschillen tussen Vaccin in het kort en de bijsluiter zijn:

  • in Vaccin in het kort ziet de patiënt in één oogopslag de belangrijkste vaccininformatie; 
  • Vaccin in het kort beschrijft wat het vaccin voor de patiënt doet (het ‘gunstig effect’);
  • alleen de meest voorkomende bijwerkingen worden hierin genoemd;
  • waar nodig aangevuld met levensbedreigende bijwerkingen;
  • Het gebruik van iconen ondersteunt het goede gebruik van het vaccin;
  • Vaccin in het kort is in samenwerking met het RIVM en de KNMP gemaakt
Vergroot afbeelding Spikevax
Voorbeeld van een Vaccin in het kort.

Betere ontsluiting van productinformatie

Het CBG publiceert informatie over medicijnen, zoals de wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en patiëntenbijsluiter. Verschillende partijen in het zorgveld gebruiken deze informatie. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als beroepsorganisaties. We werken continu aan betere ontsluiting van deze betrouwbare informatie. Zo kunnen zowel het zorgveld als patiënten de informatie over medicijnen goed hergebruiken, raadplegen en doorzoeken. Op termijn willen we volledig digitaal gestructureerde productinformatie (Elektronische Productinformatie (ePI)) aanbieden.
 

Neem contact op over goed gebruik van medicijnen