Programma Goed Gebruik

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in 2017 gestart met het programma ‘Goed Gebruik’. Dit programma sluit aan bij onze ambitie en strategie om goed medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zorgverleners (vooral voorschrijvers en apothekers) en patiënten staat hierbij centraal.

Het CBG stelt voor elk medicijn een wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en de patiëntenbijsluiter vast en zorgt voor betrouwbare, onafhankelijke informatie over medicijnen. Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat 89% van de Nederlanders de bijsluiter vertrouwt en raadpleegt, maar dat lang niet iedereen de bijsluiter begrijpt. Veel winst valt dus te behalen door het verbeteren van de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de officiële bijsluiter. Ook een betere koppeling van de geneesmiddeleninformatie aan het zorgveld draagt bij aan een betere informatievoorziening.

Daarom wil het CBG de komende jaren inzetten op het breed beschikbaar maken van begrijpelijke informatie over goed medicijngebruik voor alle Nederlanders. Zo willen we rekening houden met mensen met lage gezondheidsvaardigheden en personen die moeite hebben met lezen. Ook willen we de informatie die nu nog alleen via onze eigen Geneesmiddeleninformatiebank beschikbaar is, beschikbaar gaan stellen voor breed gebruik in andere systemen van zorgverleners en patiënten.

Programmamanager: Dhr. Jasper-Hugo (J.H.C.E.) Brouwers.

Activiteiten van het programma Goed Gebruik

Onder het programma vallen 2 activiteiten: verbeterde informatie aan patiënten, en verbeterde ontsluiting van productinformatie.

  • Verbeterde informatie aan patiënten

Informatiebehoeften verschillen per patiënt. Sommige mensen waarderen een lange tekst met verdieping. Anderen hebben behoefte aan een korte tekst met plaatjes en pictogrammen, of alleen audiovisuele informatie. Het CBG werkt nu aan het verbeteren van de officiële bijsluiter door deze begrijpelijker te maken en beschikbaar te stellen in audiovisuele vorm. Ook onderzoeken we of de bijsluiter beknopt en laagdrempelig kan worden samengevat.

De ambitie is om het op termijn mogelijk te maken dat zorgverleners de informatie uit bijsluiters kunnen selecteren die relevant is voor zijn of haar patiënt, en zo meer gepersonaliseerde informatie samen te stellen.

  • Verbeterde ontsluiting van productinformatie

Het CBG publiceert informatie over medicijnen, zoals de wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en patiëntenbijsluiter. Verschillende partijen in het zorgveld maken gebruik van deze informatie. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als beroepsorganisaties. We werken nu aan verbeterde ontsluiting van deze informatie, zodat zowel het zorgveld als patiënten de informatie over medicijnen goed kunnen hergebruiken, raadplegen en doorzoeken. De ambitie is om op termijn volledig digitaal gestructureerde productinformatie aan te bieden.

Compacte medicijninformatie

Als aanvulling op de officiële bijsluiter werkt het CBG aan een korte en meer visuele vorm van medicijninformatie. Momenteel worden samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties onderzocht.

De belangrijkste verschillen van de compacte medicijninformatie met de bijsluiter zijn:

  • in één oogopslag de belangrijkste medicijninformatie over gebruik,
  • per werkzame stof en per ziekte (indicatie),
  • beschrijving van wat het medicijn voor u doet (de ‘gunstige effecten’),
  • alleen de meest voorkomende bijwerkingen worden hierin genoemd,
  • waar nodig aangevuld met levensbedreigende bijwerkingen,
  • gebruik van iconen om het goed gebruik van het medicijn te ondersteunen.

Een eerste prototype is gemaakt en bij een beperkte groep patiënten getest.

Prototype compacte medicijninformatie

Prototype compacte medicijninformatie

Contact opnemen met het Programma Goed Gebruik