Programma Goed Gebruik

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in 2017 gestart met het programma ‘Goed Gebruik’. Dit programma sluit aan bij onze ambitie en strategie om goed medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zorgverleners (vooral voorschrijvers en apothekers) en patiënten staat hierbij centraal.

Het CBG stelt voor elk medicijn een wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en de patiëntenbijsluiter vast en zorgt voor betrouwbare, onafhankelijke informatie over medicijnen. Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat 89% van de Nederlanders de bijsluiter vertrouwt en raadpleegt, maar dat lang niet iedereen de bijsluiter begrijpt. Veel winst valt dus te behalen door het verbeteren van de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de officiële bijsluiter. Ook een betere koppeling van de geneesmiddeleninformatie aan het zorgveld draagt bij aan een betere informatievoorziening.

Daarom wil het CBG de komende jaren inzetten op het breed beschikbaar maken van begrijpelijke informatie over goed medicijngebruik voor alle Nederlanders. Zo willen we rekening houden met mensen met lage gezondheidsvaardigheden en personen die moeite hebben met lezen. Ook willen we de informatie die nu nog alleen via onze eigen Geneesmiddeleninformatiebank beschikbaar is, beschikbaar gaan stellen voor breed gebruik in andere systemen van zorgverleners en patiënten.

Activiteiten van het programma Goed Gebruik

Onder het programma vallen 2 activiteiten: verbeterde informatie aan patiënten, en verbeterde ontsluiting van productinformatie.

  • Verbeterde informatie aan patiënten

Informatiebehoeften verschillen per patiënt. Sommige mensen waarderen een lange tekst met verdieping. Anderen hebben behoefte aan een korte tekst met plaatjes en pictogrammen, of alleen audiovisuele informatie. Het CBG werkt nu aan het verbeteren van de officiële bijsluiter door deze begrijpelijker te maken en beschikbaar te stellen in audiovisuele vorm. Ook onderzoeken we of de bijsluiter beknopt en laagdrempelig kan worden samengevat.

De ambitie is om het op termijn mogelijk te maken dat zorgverleners de informatie uit bijsluiters kunnen selecteren die relevant is voor zijn of haar patiënt, en zo meer gepersonaliseerde informatie samen te stellen.

  • Verbeterde ontsluiting van productinformatie

Het CBG publiceert informatie over medicijnen, zoals de wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en patiëntenbijsluiter. Verschillende partijen in het zorgveld maken gebruik van deze informatie. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als beroepsorganisaties. We werken nu aan verbeterde ontsluiting van deze informatie, zodat zowel het zorgveld als patiënten de informatie over medicijnen goed kunnen hergebruiken, raadplegen en doorzoeken. De ambitie is om op termijn volledig digitaal gestructureerde productinformatie aan te bieden.

Medicijn in het kort

Als aanvulling op de officiële bijsluiter heeft het CBG een korte en meer visuele vorm van medicijninformatie ontwikkeld. De belangrijkste verschillen tussen Medicijn in het kort en de bijsluiter zijn:

  • in één oogopslag de belangrijkste medicijninformatie over gebruik
  • per werkzame stof, ziekte (indicatie), en toedieningsvorm
  • beschrijving van wat het medicijn voor u doet (de ‘gunstige effecten’)
  • alleen de meest voorkomende bijwerkingen worden hierin genoemd
  • waar nodig aangevuld met levensbedreigende bijwerkingen
  • gebruik van iconen om het goed gebruik van het medicijn te ondersteunen.

Begrijpelijk schrijven over medicijnen met de NPI-Schrijfwijzer

Het Netwerk Patiënteninformatie (NPI) heeft een handleiding gemaakt om informatie over medicijnen zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Deze schrijfwijzer is voor iedereen die zich bezig houdt met het schrijven van medicijninformatie. Zo maken we medicijninformatie samen begrijpelijker.

De NPI-Schrijfwijzer

Het NPI is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter te kunnen vinden op het internet. Voor iedereen in Nederland.

Het netwerk bestaat uit vier websites met medicijninformatie. Dit zijn apotheek.nl (KNMP), thuisarts.nl (NHG), geneesmiddeleninformatiebank.nl (CBG) en lareb.nl (Bijwerkingencentrum Lareb). Het onderzoeksinstituut Nivel, Expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en Patiëntenfederatie Nederland geven het netwerk advies.

Contact opnemen met het Programma Goed Gebruik