Team Geneesmiddelgebruik

Van 2017 tot begin 2023 was binnen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het programma ‘Goed Gebruik’ actief. Dit programma stond in het teken van onze ambitie en strategie om goed medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zorgverleners (vooral voorschrijvers en apothekers) en patiënten stond hierbij centraal.

Het CBG stelt voor elk medicijn een wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en de patiëntenbijsluiter vast en zorgt voor betrouwbare, onafhankelijke informatie over medicijnen. Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat 89% van de Nederlanders de bijsluiter vertrouwt en raadpleegt, maar dat lang niet iedereen de bijsluiter begrijpt. Veel winst valt dus te behalen door het verbeteren van de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de officiële bijsluiter. Ook een betere koppeling van de geneesmiddeleninformatie aan het zorgveld draagt bij aan een betere informatievoorziening.

Het programma zette zich in op het breed beschikbaar maken van begrijpelijke informatie over goed medicijngebruik voor alle Nederlanders. Onder het programma vielen 2 activiteiten: verbeterde informatie aan patiënten, en verbeterde ontsluiting van productinformatie.

Denk bij verbeterde informatie bijvoorbeeld aan het verbeteren van de officiële bijsluiter. Door deze begrijpelijker te maken en beschikbaar te stellen in andere vormen. Betere ontsluiting gaat over het gemakkelijker beschikbaar maken van informatie over medicijnen, zoals de wetenschappelijke bijsluiter (SmPC) en de patiëntenbijsluiter. Zodat zowel het zorgveld als patiënten de informatie over medicijnen goed kunnen hergebruiken, raadplegen en doorzoeken. 

Op 1 februari 2023 is het programma beëindigd. De activiteiten gaan door: ze zijn opgenomen in het reguliere takenpakket van het CBG. Je leest er meer over op de pagina Goed gebruik van medicijnen.
 

Neem contact op over goed gebruik van medicijnen