Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

De bijsluiter moet voor de gebruiker gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Op deze pagina staan tips en hulpmiddelen voor iedereen die wil werken aan een begrijpelijke Nederlandstalige bijsluiter. Is de Nederlandse bijsluitertekst een vertaling van een Engelstalige tekst die in Europa is overeengekomen? Ook dan zijn de tips en hulpmiddelen zeker toepasbaar.

De toolkit is dan ook in te zetten:

  • voor producten met een handelsvergunning verkregen via de nationale, de MRP/DCP- of de centrale procedure.
  • om - delen van - een bestaande bijsluiter begrijpelijker te maken, of bij het opstellen van een nieuwe bijsluitertekst.

Maar let op: is het product een generiek product? Volg dan waar mogelijk de Nederlandse bijsluiter van het referentieproduct. Als de bijsluitertekst van het referentieproduct niet gemakkelijk leesbaar is, informeer dan de handelsvergunninghouder van het referentieproduct  

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het Programma Goed Gebruik.

Toolkit begrijpelijk schrijven