NPI Schrijfwijzer voor het begrijpelijk schrijven over medicijnen

Het Netwerk Patiënteninformatie (NPI) heeft een handleiding gemaakt om informatie over medicijnen zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Deze schrijfwijzer is voor iedereen die zich bezighoudt met het schrijven van medicijninformatie. Zo maken we medicijninformatie samen begrijpelijker.

Het NPI is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter te kunnen vinden op het internet. Voor iedereen in Nederland.

Het netwerk bestaat uit websites met medicijninformatie. Dit zijn apotheek.nl (KNMP), thuisarts.nl (NHG), geneesmiddeleninformatiebank.nl (CBG), lareb.nl (Bijwerkingencentrum Lareb) en KIJKsluiter.nl (Stichting KIJKsluiter) . Het onderzoeksinstituut Nivel, Expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en Patiëntenfederatie Nederland geven het netwerk advies.