Documenten - Handelsvergunning geneesmiddelen voor mensen

63 documenten Handelsvergunning geneesmiddelen voor mensen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Publieke consultatie MEB 21: Vermelding ‘verkorte indicaties’ op verpakking OTC-middelen

Het CBG nodigt belangstellenden en belanghebbenden uit om commentaar te geven op het herziene beleidsdocument MEB 21: Vermelding ...

Publicatie | 27-11-2018

Publieke consultatie MEB 13: Naamgeving farmaceutische producten

Het CBG nodigt belangstellenden en belanghebbenden uit om commentaar te geven op het herziene beleidsdocument MEB 13: Naamgeving ...

Publicatie | 27-11-2018

Vraag en antwoord document m.b.t. de wijzigingen die niet onder Variatie Verordening 1234/2008 (zoals geamendeerd door Verordening 712/2012) vallen

Publicatie | 05-10-2018

Brief aan de belanghebbenden betreffende de invoering van veiligheidskenmerken in het kader van de richtlijn vervalste geneesmiddelen (Richtlijn 2011/62/EU)

De gedelegeerde verordening van de kenmerken van de veiligheidskenmerken en het nieuwe geneesmiddelen verificatie systeem wordt ...

Publicatie | 01-10-2018

MEB 8: Guideline on the excipients in the label and the package leaflet of medicinal products for human use (Nederlandse vertaling)

Dit is een richtsnoer van de Commissie krachtens artikel 65 van Richtlijn 2001/83/EG. Het bevat waarschuwingen met betrekking tot ...

Beleidsdocument | 11-09-2018

Overzicht van voorgenomen intrekkingen

Het CBG kan op verzoek van de vergunninghouder de handelsvergunning van een geneesmiddel intrekken. Soms kan dit niet worden ...

Publicatie | 02-07-2018

Overzicht van goedgekeurde compassionate use programma's

Het CBG kan toestemming verlenen voor het in de handel brengen van een (nog) niet geregistreerd geneesmiddel in schrijnende ...

Publicatie | 21-06-2018

MEB 16: Duplexhandelsvergunning

Een duplexhandelsvergunning is een handelsvergunning van een product, waarvan het dossier identiek is aan dat van een product dat ...

Beleidsdocument | 18-06-2018

Verklaring van de aanvrager van de duplexregistratie, en verklaring van de handelsvergunninghouder van het reeds geregistreerde product - duplex met aanvullende voorwaarden

Formulier | 18-06-2018

Verklaring van de aanvrager van de duplexregistratie, en verklaring van de handelsvergunninghouder van het reeds geregistreerde product - normale duplex

Formulier | 18-06-2018