Wetenschap

Wetenschap en wetenschappelijke data vormen het fundament onder onze wettelijke taken als medicijnautoriteit. De wetenschappelijke analyse van gegevens is namelijk een belangrijke basis voor onze medicijnbeoordelingen. Tijdens het beoordelingsproces van medicijnen ontstaan vaak onderzoeksvragen die dossier overstijgend zijn en het regulatoire systeem in zijn geheel raken. Het CBG zoekt antwoorden op deze vragen door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het wetenschapsdomein van ‘Regulatory Science’.

Systeemverbetering en innovatie

Het wetenschappelijke programma van het CBG is gericht op systeemverbetering en innovatie: het optimaliseren van onze huidige werkprocessen, dereguleren van ons regulatoire systeem door constante toetsing en het inspelen op ontwikkelingen met toegevoegde waarde voor de rol en taak van het CBG. Dit met als doel:

 • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen voor patiënten blijven garanderen door te beschikken over de nieuwste wetenschappelijke inzichten, innovaties, tools en expertise voor de kwalitatief hoogwaardige beoordeling van medicijnen;
 • Vernieuwing en verbetering van ons regulatoire systeem door voortdurende toetsing van de eigen regelgeving en beïnvloeding van internationale richtlijnen en beleid;
 • Zorgdragen voor toekomstbestendigheid van de organisatie door te anticiperen op en bij te dragen aan nieuwe, innovatieve ontwikkelingen;
 • Kennisverankering en -borging in ons werk door vertaling van wetenschappelijke inzichten en resultaten naar de dagelijkse (beoordelings)praktijk;
 • Inspiratie voor en ontwikkeling van (potentiële) medewerkers door hen onderzoeks-, begeleidings- of onderwijsactiviteiten te laten combineren met het primaire werk;
 • Bijdragen aan een sterk (inter)nationaal wetenschappelijk en regulatoir netwerk door onze eigen expertise te combineren met de kennis en kunde van academische groepen en andere kennisinstituten en onze samenwerkingsverbanden te versterken.

Samenwerking

Het CBG werkt veel samen op het gebied van regulatory science. In Nederland, binnen Europa, maar ook daarbuiten. Zo zijn we medeoprichter en vicevoorzitter van het Regulatory Science Network Netherlands (RSNN) en zijn we betrokken bij verschillende, internationale onderzoeksprojecten die financiering hebben ontvangen van bijv.Innovative Medicine Initiative en Horizon Europe. Deze samenwerkingsverbanden dragen bij aan een kwalitatief hoogstaande beoordeling van de werkzaamheid en de risico's van geneesmiddelen. Daarnaast organiseert het CBG ieder jaar de Wetenschapsdag om beoordelende medicijnautoriteiten, de zorg, de academische wereld en de industrie samen te brengen.

Regulatory Science Magazine

Sinds september 2017 publiceert het CBG jaarlijks meerdere edities van het Regulatory Science Magazine. In het magazine staan hoogtepunten op het gebied van regulatory science, interviews, pitches van promovendi en de laatste informatie over wetenschappelijke evenementen. Op deze manier houdt het CBG ketenpartners en onderzoekers op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen regulatory science. Daarnaast faciliteert het CBG een Wetenschapscommunity op LinkedIn voor geïnteresseerden in regulatory science.

Onderzoek

Bij het CBG doen diverse promovendi en studenten van hogescholen en universiteiten onderzoek. Promovendi verdelen hun tijd tussen hun onderzoek en het meewerken aan de beoordeling van medicijndossiers. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen wetenschap en de beoordelingspraktijk. De Commissie Wetenschap bepaalt bij welke onderzoeken het CBG betrokken is en welke onderzoeken voor vergoeding in aanmerking komen. Ook borgt de Commissie de wetenschappelijke kwaliteit tijdens de verschillende onderzoekstrajecten.

Activiteiten

MEB Science Day 2020

The Medicines Evaluation Board (MEB) would like to announce the MEB Science Day 2020. The theme of the day will be “Replacement, reduction and refinement of animal studies”. 

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Auditorium, Media Plaza Jaarbeurs, Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht

MEB Science Day 2021

We would like to announce the next MEB Regulatory Science Day, on Thursday 18th February 2021. This day will be all about ‘MEB’s 25 years of Pharmacovigilance’.

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Online

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws