Column 'Over medicijnen': Waarom wetenschap? Het is de basis van ons werk

Twee weken geleden hielden we onze CBG Wetenschapsdag. Medicijnonderzoekers wisselden kennis uit over wetenschappelijk onderzoek. Zowel experts als jonge onderzoekers vertelden over hun wetenschappelijke studies. Waarom we ons bezighouden met wetenschap? Het is de basis van ons werk. Het helpt ons elke dag medicijnen te beoordelen, waar patiënten op kunnen vertrouwen.

Als medicijnautoriteit heeft het CBG een duidelijke taak. We beoordelen of medicijnen op de markt mogen komen én bewaken de bijwerkingen en risico’s. Ook willen we het goede gebruik van medicijnen stimuleren. Zodat iedereen die een medicijn gebruikt daarop kan vertrouwen. 

Wetenschap helpt ons op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Zodat we onze beoordelingen zo goed mogelijk kunnen doen, en zelfs kunnen verbeteren. We moeten ook op de hoogte blijven, want de wereld van medicijnen staat niet stil. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. En er komen steeds nieuwe behandelingen. Wij dienen op de hoogte te zijn van de laatste kennis. Daar stonden we tijdens de Wetenschapsdag onder andere bij stil. 

Als CBG werken we op allerlei manieren mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door advies te geven aan geneesmiddelonderzoekers over onze eisen voor de toelating van medicijnen. Maar ook door zelf onderzoek te doen, vaak met verschillende Nederlandse universiteiten. Vaak werken we daarvoor ook internationaal samen. Met het Europees medicijnagentschap EMA, andere medicijnautoriteiten of in samenwerkingsverbanden met universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstituten. 

Tijdens de Wetenschapsdag hebben we een brochure uitgebracht over ons wetenschappelijke werk. Daarin vertellen ook een aantal jonge onderzoekers waar ze aan werken bij of in samenwerking met het CBG. Zo onderzoekt één van hen bijvoorbeeld of bepaalde studies met proefdieren ook met minder diersoorten kan. Als dat niet nodig blijkt, kunnen we het gebruik van proefdieren weer verder terugdringen. 

Een andere onderzoeker kijkt nu of studies met nieuwe geneesmiddelen wel representatief zijn voor de patiënten die ze straks ook echt gaan gebruiken: klopt de onderzoeksgroep als je kijkt naar geslacht en leeftijd, bijvoorbeeld? 

Onderzoek dus, waar uiteindelijk de medicijngebruiker baat bij heeft. In onze beoordeling van medicijnen staat de balans tussen werkzaamheid en veiligheid centraal. Ook daar kijken we altijd naar vanuit de blik van de patiënt. Bij onderzoek geldt dat net zo. 

Het enthousiasme van de jonge onderzoekers tijdens de Wetenschapsdag stemde me vrolijk. Het is een nieuwe generatie die werkt aan onderzoek waarmee we uiteindelijk beter kunnen beoordelen en de risico’s van medicijnen kunnen bewaken. Onderzoek waar uiteindelijk medicijngebruikers van profiteren!
 

Vergroot afbeelding 'Over medicijnen'  Maandelijkse column emeritus professor doctor Ton de Boer, voorzitter CBG

Over de column

Voorzitter em. prof. dr. Ton de Boer schrijft elke maand een column ‘Over medicijnen’, over gezondheid en welzijn. De column verschijnt ook op Gezondheid&Co, het gezondheidsplatform voor Noord-Nederland, van de Noordelijke Dagblad Combinatie (de NDC Mediagroep). De columns staan in het teken van de actualiteit en onze rol en ons werk als Nederlandse medicijnautoriteit.