Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Mariadistel met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Mariadistel met medicijnen
Maximale risico
Irinotecan (L01)0
Janumet (A10)3
Losartan (C09)3
Metronidazole (J01)3
Talinolol* (C07)3

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (116 bytes)

Kruidenpreparaten met mariadistel kunnen een effect hebben op de hoeveelheid van een geneesmiddel in het lichaam omdat ze: 1) een verlagend effect op de bloedsuikerspiegel hebben, 2) een remmer zijn van cytochroom P450 (CYP) 2C9 en 3) via onbekende mechanismen de plasmaspiegels van talinolol verhogen, de blootstelling aan de actieve metaboliet SN-38 van irinotecan verlagen en de blootstelling aan metronidazole verlagen.

Kruidenpreparaten met mariadistel verhogen de insulinegevoeligheid en hebben daardoor een verlagend effect op de bloedsuikerspiegel. Wanneer kruidenpreparaten met Mariadistel worden gecombineerd met andere hypoglycemische geneesmiddelen zouden mogelijk interacties kunnen optreden omdat de middelen eenzelfde effect hebben.

In een onderzoek met gezonde vrijwilligers is gevonden dat kruidenpreparaten met mariadistel de ‘area under the curve’ (AUC), maximale plasmaconcentratie en de vorming van de actieve metaboliet E-3174 van iosartan verlaagde. Deze effecten werden alleen gevonden in vrijwilligers met het genotype CYP2C9*1/*1 (hoge enzymactiviteit) maar niet bij vrijwilligers met het CYP2C9*1/*3 genotype (gemiddelde enzymactiviteit). De omzetting van iosartan naar de actieve metaboliet vindt plaats via CYP2C9 en daarom lijken kruidenpreparaten met Mariadistel een remmer van CYP2C9.

Daarnaast zijn er drie interacties bekend waarvan het exacte werkingsmechanisme nog niet opgehelderd is. Kruidenpreparaten met mariadistel kunnen de maximale plasmaconcentratie en AUC van talinolol verhogen en de klaring verlagen. Hierdoor kan de werking van dit geneesmiddel groter zijn dan verwacht. Daarnaast leidt een gelijktijdige inname van irinotecan en kruidenpreparaten met mariadistel in kankerpatiënten tot een lichte verlaging van de AUC-ratio van de actieve metaboliet SN‑38 en irinotecan. Er is geen effect op de klaring van irinotecan. De oorzaak van de verlaging van de AUC‑ratio is onbekend. Verder kunnen kruidenpreparaten met mariadistel de plasmaklaring van metronidazole en zijn belangrijkste metaboliet verhogen en de AUC en Cmax verlagen. Hierdoor kan de werking van dit geneesmiddel lager zijn dan verwacht. Een verminderde excretie via de urine is echter ook gevonden.

Samenvattend, gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met mariadistel en middelen die worden gebruikt om bloedsuikerspiegels te verlagen wordt afgeraden vanwege het verlagende effect op de bloedsuikerspiegels van kruidenpreparaten met mariadistel. Verder lijken kruidenpreparaten met mariadistel een remmend effect te hebben op CYP2C9 (met name bij specifieke genotypen). Daarom is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met mariadistel en geneesmiddelen die voornamelijk door CYP2C9 worden gemetaboliseerd.

Het is van belang om bij de patiënt na te vragen of die kruidenpreparaten met mariadistel gebruikt of wil gaan gebruiken indien u metronidazole, diabetesmiddelen of geneesmiddelen wilt voorschrijven die vooral door CYP2C9 worden gemetaboliseerd.

Referenties

  • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
  • EMA-HMPC (2018). European Union herbal monograph on Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus. https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-silybum-marianum-l-gaertn-fructus_en.pdf
  • Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Medica 2012;78(13):1458-1477.
  • Hu Z, Yang X, Ho PC, Chan SY, Heng PW, Chan E, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-1282.
  • Huseini HF, Larijani B, Heshmat R, et al. The efficacy of Silybum marianum (L.) Gaertn. (silymarin) in the treatment of type II diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Phytotherapy Res PTR 2006;20(12):1036-1039.
  • Natural Standard.
  • Shi S, Klotz U. Drug interactions with herbal medicines. Clin Pharmacokinetics 2012;51(2):77-104.
  • WHO (2004). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 2. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/29.html#Js4927e.29
  • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.