Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Groene thee met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Groene thee met medicijnen
Maximale risico
Buspiron (N05)3
Foliumzuur (B03)3
Nadolol* (C07)3

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (74 bytes)

Kruidenpreparaten met groene thee kunnen een effect hebben op de hoeveelheid van een geneesmiddel in het lichaam omdat ze 1) een remmend effect hebben op CYP3A4, 2) de transporter OATP1A2 remmen en 3) via een onbekend mechanisme een effect hebben op de absorptie van foliumzuur.

Er zijn geen aanwijzingen dat het regelmatig drinken van maximaal een halve liter groene thee per dag (ongeveer 3 à 4 koppen van 125-150 mL) bij een normale bereidingswijze leidt tot wisselwerkingen met geneesmiddelen. Bij een consumptie van meer dan 500 mL/dag groene thee zou een risico op wisselwerkingen kunnen ontstaan. Het risico hangt mede af van de soort groene thee, de sterkte van de thee en de temperatuur van het water waarmee de thee is gezet.

In een onderzoek met gezonde vrijwilligers is gevonden dat een behandeling gedurende 4 weken met een kruidenpreparaat met groene thee de ‘area under the curve’ (AUC) van het geneesmiddel buspiron verhoogt. Dit wijst op een remming van CYP3A4. Het effect is significant maar klein en daardoor waarschijnlijk klinisch niet relevant. In een ander klinisch onderzoek zijn geen effecten op de kinetiek van alprazolam gevonden; alprazolam is ook een substraat van CYP3A4. De klinische relevantie van de CYP3A4-inhibitie door kruidenpreparaten met groene thee is onbekend. Voor geneesmiddelen die voornamelijk door CYP3A4 worden omgezet en een smalle therapeutische breedte hebben, zou dit tot een klinisch relevante interactie kunnen leiden.

In een onderzoek met gezonde vrijwilligers bleek dat een behandeling met een kruidenpreparaat met groene thee de Cmax en AUC van nadolol verlaagde. Als gevolg hiervan wordt het effect van nadolol op de systolische bloeddruk verminderd. In vitro onderzoeken laten zien dat nadolol een substraat is van OATP1A2 en dat kruidenpreparaten met groene thee de OATP1A2-gemedieerde opname van nadolol remmen. OATP1A2 is betrokken bij de actieve opname van stoffen uit de darm. Inhibitie van OATP1A2 door groene thee is een verklaring voor dit gevonden effect op nadolol. Remming van OAT1A2 zou kunnen leiden tot een lager biobeschikbaarheid van een geneesmiddel dat een substraat is voor OAT1A2.

In een cross-over onderzoek met gezonde vrijwilligers is gevonden dat kruidenpreparaten met groene thee de AUC van een hoge dosis foliumzuur (5 mg) significant verlaagden en de tmax verhoogden. De eliminatiesnelheid van foliumzuur veranderde niet. Bij een dosis foliumzuur van 0,4 mg waren deze effecten ook zichtbaar maar niet significant. Het werkingsmechanisme is onbekend maar het lijkt een effect op de absorptie te zijn. De interactie tussen kruidenpreparaten met groene thee en foliumzuur is alleen klinisch relevant bij hoge doseringen foliumzuur. Voor de dosering die wordt aanbevolen voor vrouwen die zwanger willen worden (0,4 mg) zijn geen interacties gevonden. Voor hoge doseringen foliumzuur wordt aangeraden de plasmaspiegels van de patiënt te monitoren.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met groene thee niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met bètablokkers en hoge doseringen foliumzuur. 

Referenties

  • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
  • Engdal S, Klepp O, Nilsen OG. Identification and exploration of herb-drug combinations used by cancer patients. Integrat Cancer Therapies 2009;8(1):29-36.
  • EMA-HMPC (2013). Assessment report on Camellia sinensis (L.) Kuntze, non fermentatum folium. https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-report/final-assessment-report-camellia-sinensis-l-kuntze-non-fermentatum-folium_en.pdf   
  • Misaka S, Yatabe J, Muller F, et al. Green tea ingestion greatly reduces plasma concentrations of nadolol in healthy subjects. Clin Pharmacol Therapeutics 2014;95(4):432-438.
  • Natural Standard.
  • Schonthal AH. Adverse effects of concentrated green tea extracts. Molec Nutr Food Res 2011;55(6):874-885.
  • SmPC Veregen 10% zalf met sinecatechins, RVG 110904.
  • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.