Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Ginkgo met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Ginkgo met medicijnen
Maximale risico
Aspirine (N02)3
Digoxine (C01)3
Warfarine* (B01)3

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (74 bytes)

Kruidenpreparaten met ginkgo hebben mogelijk een effect op de bloedstolling. Kruidenpreparaten met ginkgo hebben een antagonistisch effect op de plaatjes-activerende factor (PAF) en hebben in vitro een remmend effect op de aggregatie van bloedplaatjes. Er zijn verschillende casussen die een interactie tussen kruidenpreparaten met ginkgo en antistollingsmiddelen suggereren. Het valt dus niet uit te sluiten dat kruidenpreparaten met ginkgo een effect hebben op de bloedstolling. Er wordt daarom bij het voorschrijven van antistollingsmiddelen aangeraden om na te gaan of de patiënt kruidenpreparaten met ginkgo gebruikt of wil gaan gebruiken en zo ja, de bloedingsneiging van de patiënt goed te monitoren.

In klinische onderzoeken bij de mens is gevonden dat langdurig gebruik van kruidenpreparaten met Ginkgoblad de plasmaconcentratie van digoxine verlaagt. Het is onbekend via welk mechanisme dit gebeurt.

In enkele klinische onderzoeken met vrijwilligers is gevonden dat kruidenpreparaten met ginkgo kunnen leiden tot inductie van CYP2C9, CYP2C19 en CYP3A4, maar ook tot inhibitie van CYP2C9, CYP3A4 en P-glycoproteïne. De tot nu toe gevonden klinische effecten zijn gering en tegenstrijdig. Echter, een combinatie van kruidenpreparaten met ginkgo en geneesmiddelen waarbij een kleine verandering van bloedwaarden al gevolgen heeft kan gevoelig zijn voor een klinisch relevante interactie. In dat geval is voorzichtigheid geboden.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met ginkgo niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met bloedverdunners en met geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte die gemetaboliseerd worden door CYP2C9, CYP2C19 en CYP3A4. In deze gevallen is extra monitoring aan te bevelen.

Referenties

 • Abad MJ, Bedoya LM, Bermejo P. An update on drug interactions with the herbal medicine Ginkgo biloba. Curr Drug Metab 2010;11(2):171-181.
 • Bone KM. Potential interaction of Ginkgo biloba leaf with antiplatelet or anticoagulant drugs: what is the evidence? Molec Nutr Food Res 2008;52(7):764-771.
 • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
 • EMA-HMPC (2014). European Union herbal monograph on Ginkgo biloba L., folium. https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-report/final-assessment-report-ginkgo-biloba-l-folium_en.pdf
 • Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Medica 2012;78(13):1458-1477.
 • Hu Z, Yang X, Ho PC, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-1282.
 • Natural Standard.
 • Shi S, Klotz U. Drug interactions with herbal medicines. Clin Pharmacokinetics 2012;51(2):77-104.
 • Shord SS, Shah K, Lukose A. Drug-botanical interactions: a review of the laboratory, animal, and human data for 8 common botanicals. Integrat Cancer Therapies 2009;8(3):208-227.
 • Stanger MJ, Thompson LA, Young AJ, Lieberman HR. Anticoagulant activity of select dietary supplements. Nutr Rev 2012;70(2):107-117.
 • WHO (1999). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/18.html#Js2200e.18
 • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.