Japanse notenboom of Ginkgo (Ginkgo biloba)

Kruidenproducten met Ginkgo zijn als geneesmiddel goedgekeurd ter verbetering van het geheugen en concentratie en voor het verbeteren van de doorbloeding van handen en voeten. Kruidenproducten met Ginkgo worden als supplement daarnaast ook gebruikt bij andere klachten zoals gewrichtspijn, duizeligheid en klachten van de hogere luchtwegen.

Combinatie met medicijnen

Kruidenproducten met Ginkgo kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in uw lichaam zit dat u op hetzelfde moment gebruikt. Dit is een wisselwerking. Voorbeelden van medicijnen waarvan Ginkgo de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

  • antipsychotica
  • pijnstillers
  • hart- en vaatmedicijnen (bloeddrukverlagers)
  • maagzuurremmers
  • diabetesmiddelen
  • bloedverdunners

Ook kunnen kruidenproducten met Ginkgo invloed hebben op uw bloedstolling. Gebruikt u op hetzelfde moment een kruidenproduct met Ginkgo en bloedverdunners? Dan kan de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer worden.

Overleg met uw arts of apotheker

Vertel altijd uw arts en apotheker dat u kruidenproducten met Ginkgo wilt gaan gebruiken of gebruikt. Dit is vooral belangrijk als u antistollingsmiddelen gebruikt of moet gaan gebruiken.

Bijwerkingen van kruidenproducten met Ginkgo

Bijwerkingen van kruidenproducten met Ginkgo die gemeld zijn, zijn onder andere:

  • hoofdpijn
  • bloedingen
  • maag-darm problemen
  • allergische reacties

Beoordeling en goedkeuring

Beoordeling en goedkeuring van een kruidengeneesmiddel is onder andere gebaseerd op de kruidenmonografie van het EMA. Voor goedkeuring vindt er een wetenschappelijke beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van het kruidenpreparaat plaats. In Nederland zijn geen kruidengeneesmiddelen met Ginkgo op de markt. Deze zijn wel beschikbaar in andere Europese landen.

De werkzaamheid en veiligheid van kruidensupplementen zijn niet wetenschappelijk beoordeeld.