Bacicoline-B komt weer in de handel

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 6 november 2020 de schorsing voor het antibioticum Bacicoline-B opgeheven. De schorsing van de handelsvergunning kan worden opgeheven omdat de firma de bereiding, de verpakking en de bijsluiter heeft aangepast, zodat het product voldoet aan de wettelijke eisen. Hierdoor kan de kwaliteit van het product opnieuw worden gewaarborgd.

Bacicoline-B oordruppels, poeder en oplosmiddel voor suspensie (RVG 01761) van het bedrijf Daleco Pharma b.v. worden gebruikt voor de behandeling van in- en uitwendige oorinfecties. Dit product is alleen in Nederland geregistreerd. De firma verwacht dat Bacicoline-B eind 2020 weer beschikbaar zal zijn.