Medicijntekorten

Steeds vaker komt het voor dat er problemen zijn met de levering van medicijnen. De meest voorkomende oorzaken zijn problemen met de kwaliteit of productie, distributieproblemen of problemen met de beschikbaarheid van een grondstof. Een paar keer per jaar zorgen deze problemen voor echte medicijntekorten. Dit betekent dat er geen alternatief medicijn is voor de patiënt. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Een fabrikant is wettelijk verplicht om een (mogelijk) leveringsprobleem te melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) coördineren het Meldpunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In een werkgroep werken zij met samen met artsen, apothekers, patiëntverenigingen, fabrikanten, groothandels, zorgverzekeraars en VWS aan oplossingen voor medicijntekorten. Is er bijvoorbeeld een vervangend medicijn? Kan het medicijn uit het buitenland worden gehaald? Of kan een andere fabrikant de productie tijdelijk verhogen?

Sinds de introductie van het Meldpunt in 2017 is er beter en tijdiger zicht op mogelijke medicijntekorten. Hierdoor kan er sneller gezocht worden naar een oplossing om medicijntekorten te voorkomen of de gevolgen voor patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Ook in Europa hebben de medicijntekorten aandacht. De gezamenlijke Task Force van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en Heads of Medicines Agencies (HMA) zetten zich in om de beschikbaarheid van medicijnen in Europa te verbeteren.

Melding medicijntekorten