Medicijntekorten

Het komt steeds vaker voor dat er problemen zijn met de levering van medicijnen. Een medicijn is dan tijdelijk niet of minder beschikbaar. Hoe ontstaat een medicijntekort? En wat wordt er gedaan bij het CBG om medicijntekorten te voorkomen?

Wat is een medicijntekort?

We spreken van een medicijntekort als een medicijn tijdelijk minder of niet beschikbaar is. Dit gebeurt als de fabrikant niet genoeg medicijnen op de markt kan brengen om aan de vraag te voldoen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een medicijntekort?

Een tekort kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door:

  • Vertraging van de productie
  • Planning- of distributieproblemen van de fabriek
  • Stijging van de vraag naar een medicijn. Vaak veroorzaakt door een leveringsprobleem van een vergelijkbaar medicijn
  • Niet genoeg grondstoffen voor de productie van het medicijn
  • Problemen met de kwaliteit. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van het medicijn niet voldoet aan de eisen.
  • Bedrijfseconomische omstandigheden, zoals een faillissement of intrekken van vergunning door de fabrikant.

Hoe weten we of een medicijntekort dreigt?

Een fabrikant moet mogelijke problemen met het leveren van medicijnen melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) coördineren dit Meldpunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Sinds de start van het meldpunt is er beter en sneller zicht op mogelijke medicijntekorten. Daardoor vinden we sneller een oplossing voor medicijntekorten en houden we de gevolgen voor patiënten zo klein mogelijk. Tegelijkertijd zijn de medicijntekorten in de afgelopen jaren toegenomen. Dit zorgt voor veel meer wisselingen tussen medicijnen en daarmee ongemak en extra werk voor patiënten en apothekers.

Jaarlijks publiceren CBG en IGJ een samenvatting van de ontvangen meldingen en genomen acties in de Rapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten.

Wat doen we als er een tekort van een geneesmiddel dreigt?

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten werkt samen met artsen, apothekers, patiëntverenigingen, fabrikanten, groothandels, zorgverzekeraars en het ministerie aan oplossingen voor tekorten aan medicijnen. Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld:

  • een vergelijkbaar medicijn van een andere fabrikant;
  • een andere sterkte of farmaceutische vorm van het medicijn;
  • het medicijn uit het buitenland halen;
  • een andere fabrikant die de productie tijdelijk kan verhogen.

In uitzonderlijke gevallen zijn er te weinig of geen alternatieven beschikbaar voor de patiënt. We spreken dan van een ernstig tekort. Het CBG en de IGJ kijken met de beroepsgroepen of extra maatregelen nodig zijn om de gevolgen voor patiënten te minimaliseren. Bijvoorbeeld minder voorraad meegeven, een medicijn met een andere werkzame stof inzetten of in extreme gevallen de schaarse voorraad reserveren voor een bepaalde patiëntengroep. 

Vergroot afbeelding Melding medicijntekorten

In hoeveel gevallen is er een oplossing voor een mogelijk tekort?

Voor bijna alle meldingen wordt uiteindelijk een oplossing gevonden. Dit wil niet zeggen dat de vele wisselingen geen ongemak en extra werk voor patiënten en apothekers opleveren. De afgelopen jaren waren er voor een paar kritische medicijnen (tijdelijke) tekorten. Voor deze medicijnen was geen of niet direct een ander vergelijkbaar medicijn beschikbaar. We beseffen dat sommige oplossingen niet ideaal zijn voor de patiënt. En dat dat tot vervelende en stressvolle situaties kan leiden bij patiënten en apothekers.

Meer informatie

Het Meldpunt Geneesmiddeltekorten en -defecten  is alleen bedoeld voor tekortmeldingen van farmaceutische bedrijven.  Als je vragen of zorgen hebt over een tekort van jouw medicijn, bespreek dit dan met jouw arts of apotheker.