Medicijntekorten

Het komt steeds vaker voor dat er problemen zijn met de levering van medicijnen. Dit heeft meestal te maken met vertraging in de productie, stijging van de vraag naar een medicijn (vaak veroorzaakt door een leveringsprobleem van een vergelijkbaar medicijn), een kwaliteitsdefect, distributieprobleem of beschikbaarheid van grondstoffen. Een paar keer per jaar zorgen deze problemen voor medicijntekorten waarbij er geen goed alternatief medicijn beschikbaar is voor patiënten. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld.

Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten

Een fabrikant moet mogelijke problemen met het leveren van medicijnen melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) coördineren dit Meldpunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit meldpunt werkt samen met artsen, apothekers, patiëntverenigingen, fabrikanten, groothandels, zorgverzekeraars en het ministerie aan oplossingen voor tekorten aan medicijnen. Ze bekijken samen:

  • Of er een vervangend medicijn is;
  • Of het medicijn uit het buitenland gehaald kan worden;
  • Of een andere fabrikant de productie tijdelijk kan verhogen.

Sinds de start van het meldpunt is er beter en sneller zicht op mogelijke medicijntekorten. Daardoor vinden we sneller een oplossing voor medicijntekorten en houden we de gevolgen voor patiënten zo klein mogelijk.

Medicijntekorten en het EMA

In Europa is ook aandacht voor medicijntekorten. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en Heads of Medicines Agencies (HMA) zetten zich samen in om de beschikbaarheid van medicijnen in Europa te verbeteren.

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) heeft sinds 2022 een grotere rol in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen (en medische hulpmiddelen) tijdens crisissituaties. Hierdoor is het EMA beter voorbereid om Europese tekorten te volgen en maatregelen te nemen. Dit doet het EMA in samenwerking met alle Europese landen. Medicijnvoorraden worden zo verdeeld dat medicijnen geleverd worden waar ze het hardst nodig zijn.

Daarnaast is er een netwerk opgericht van alle Europese landen. Dit netwerk wisselt informatie uit over medicijntekorten, ook buiten crisissituaties. Dit biedt de kans om tekorten vroeg te herkennen en maatregelen te nemen.

Vergroot afbeelding Melding medicijntekorten