Medicijntekorten

Het komt steeds vaker voor dat er problemen zijn met de levering van medicijnen. Dit heeft meestal te maken met problemen met de kwaliteit of productie, problemen met de distributie of problemen met een grondstof. Een paar keer per jaar zorgen deze problemen echt voor medicijntekorten. Er is dan geen alternatief medicijn voor patiënten. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld.

Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten

Een fabrikant moet het melden als er mogelijk problemen zijn met het leveren van medicijnen. Dit moet een fabrikant verplicht melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) coördinatie dit Meldpunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit meldpunt werkt samen met artsen, apothekers, patiëntverenigingen, fabrikanten, groothandels, zorgverzekeraars en het ministerie aan oplossingen voor tekorten aan medicijnen. Ze bekijken:

  • Of er een vervangend medicijn is;
  • Of het medicijn uit het buitenland gehaald kan worden;
  • Of een andere fabrikant de productie tijdelijk kan verhogen.

Sinds de start van het meldpunt in 2017 is er beter en sneller zicht op mogelijke medicijntekorten. Daardoor kan er sneller te gezocht worden naar een oplossing om medicijntekorten te voorkomen en de gevolgen voor patiënten zo klein mogelijk houden.

Medicijntekorten en het EMA

In Europa is ook aandacht voor de tekorten aan medicijnen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en Heads of Medicines Agencies (HMA) zetten zich samen in om de beschikbaarheid van medicijnen in Europa te verbeteren.

Vergroot afbeelding Melding medicijntekorten