Veelgestelde vragen en antwoorden over rapport Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten

Wat is het verschil tussen meldingen en tekorten?

De bedrijven die het medicijn in Nederland op de markt brengen (handelsvergunninghouders) moeten verwachte leveringsproblemen van medicijnen melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Een melding wil gelukkig niet altijd zeggen dat er ook daadwerkelijk een tekort ontstaat. Door op tijd te melden kan er in veel gevallen op tijd een oplossing worden gevonden. Dat gebeurt  tot nu toe in bijna alle gevallen.

Wat meld je bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten?

De bedrijven die het medicijn in Nederland op de markt brengen (handelsvergunninghouders) melden dat:

  • Een medicijn voor het eerst of opnieuw in de handel wordt gebracht.
  • De handel van een medicijn wordt stopgezet of onderbroken.
  • Een mogelijk tekort ontstaat, omdat een medicijn in kleinere of onvoldoende aantallen in de handel wordt gebracht.
  • Een fout in de kwaliteit van een medicijn.

Bedrijven geven bij de melding aan of ze een tekort verwachten en wat hiervan de oorzaak is. Bedrijven melden een mogelijk tekort per medicijn, niet per verpakkingsgrootte.

Wat gebeurt er als een tekort niet op tijd gemeld is?

Bedrijven die het medicijn in Nederland op de markt brengen (handelsvergunninghouders) zijn verplicht om een dreigend tekort tijdig te melden. Gebeurt dat niet, dan kan de IGJ hiervoor een boete geven.

Waarom verschillen de cijfers van Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten en Farmanco?

Er is een verschil tussen de cijfers van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten en anderen, bijvoorbeeld Farmanco. Dit komt onder andere doordat het om verschillende type meldingen gaat.

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ontvangt meldingen van verwachte leveringsproblemen van farmaceutische industrie. Een melding wil niet altijd zeggen dat er ook echt een tekort ontstaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er nog voldoende voorraad bij de groothandelaren en apotheken is, waardoor er geen tekort ontstaat.

Farmanco (KNMP) ontvangt meldingen van tekorten van apothekers. Op het moment dat een apotheker in zijn praktijk een tekort heeft en deze melding maakt, is een middel niet of moeilijk leverbaar. Dit kan komen doordat de voorraden bij de groothandelaren op zijn of bijna op zijn. Farmanco rapporteert als geneesmiddelen landelijk niet beschikbaar zijn voor de patiënt en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren.