Farmacovigilantie

Als een diergeneesmiddel eenmaal op de markt is dan worden de gebruikservaringen van het diergeneesmiddel gemonitord. Dit gebeurt aan de hand van meldingen van met name dierenartsen of diereigenaren over vermoedelijke bijwerkingen (ongewenste effecten) in dier, mens of milieu. Dit wordt diergeneesmiddelenbewaking, ofwel veterinaire farmacovigilantie genoemd.

Meldingen

Inspecties

Systeem van diergeneesmiddelenbewaking en basisdossier daarvan (PSMF)

PSMF Summary/samenvatting

PSMF

Signaalbeheerproces (signal management)