Nieuwe regels kleinhandel diergeneesmiddelen via webshop

De kleinhandel in diergeneesmiddelen via een webshop (ofwel internethandel) is vanaf 28 januari 2022, als de nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen geldt, aan een aantal regels gebonden.  

Op grond van de Verordening Diergeneesmiddelen is internethandel in diergeneesmiddelen alleen mogelijk voor niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen, de zogenaamde receptvrije middelen.

Landen kunnen zelf kiezen om hierop een uitzondering te maken. In Nederland geldt houders van een DR-vergunning URA-diergeneesmiddelen vanuit zowel een winkelruimte als een webshop mogen aanbieden. De URA-geneesmiddelen mogen niet aan het buitenland worden verkocht via de webshop, omdat in het buitenland immers andere nationale wetten en regels kunnen gelden.  

Bent u kleinhandelaar en verkoopt u diergeneesmiddelen in een winkelruimte én een webshop? Of wilt u een webshop opzetten? Dan zijn er specifieke eisen, deze vindt u in: 

Dit moet er vanaf 28 januari op uw webshop staan

U mag dit logo op uw website plaatsen, nadat u zich hiervoor heeft aangemeld bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Lees meer bij Internethandel diergeneesmiddelen.

Welke gegevens staan na 28 januari 2022 op de website van Bureau Diergeneesmiddelen?

In Nederland vindt u op de website van het Bureau diergeneesmiddelen informatie over bijvoorbeeld:

  • De regels die vanaf 28 januari 2022 gelden in Nederland voor kleinhandel op afstand (oftewel internethandel) in diergeneesmiddelen
  • de website van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) waar u informatie vindt over de Verordening diergeneesmiddelen en de kleinhandel in diergeneesmiddelen op afstand;
  • het Europese gemeenschappelijke logo zoals vermeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1904;

  • Het register vergunningen. Hierin staan de kleinhandelaren die nu een geldige kleinhandelsvergunning (D/DR) hebben;

  • Het register internethandel diergeneesmiddelen

  • het feit dat er verschillen kunnen bestaan tussen de EU-lidstaten met betrekking tot de classificatie van de levering van de diergeneesmiddelen (oftewel de kanalisatiestatus). 

Let op: de eisen zoals deze staan vermeld in artikel 104 van de Verordening diergeneesmiddelen en in de uitvoeringsverordening 2021/1904 gelden vooralsnog alleen voor die kleinhandelaren die in het kader van de Wet Dieren, Besluit en Regeling diergeneesmiddelen een kleinhandelsvergunning dienen aan te vragen.