Register vergunningen

In het register vergunningen vervaardigen (F), invoer (I) , groot (G) - en kleinhandel (D) in diergeneesmiddelen staan gegevens vermeld van iedere (geldige) vergunninghouder, waaronder:

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe tekst voor deze pagina. Sinds 28 januari 2022 geldt de Verordening diergeneesmiddelen en vinden er aanpassingen plaats aan de nationale diergeneesmiddelenwetgeving. Zodra duidelijk is hoe de nationale uitwerking van de wetgeving eruit ziet, past het Bureau Diergeneesmiddelen deze pagina aan. Vragen? Neem contact op.

  • vergunningnummer en de afkorting van de soort vergunning. Een toelichting op deze afkorting is vermeld op de pagina vergunningsoorten.
  • naam van de vergunninghouder, het adres en de locatie waar de vergunninghouder bepaalde productie en/of distributiehandelingen mag uitvoeren.

Naast het register is hieronder ook een overzicht vermeld van:

  • vergunninghouders die een vergunning hebben verkregen voor het invoeren (I) van diergeneesmiddelen afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De douane houdt toezicht op de invoer van o.a. diergeneesmiddelen;
  • vergunningen welke in de afgelopen periode/maand:
    • in het register zijn bijgeschreven (nieuw)
    • zijn gewijzigd of geschorst (indien van toepassing)
    • zijn ingetrokken.

In het geval dat er een vergunning voor het vervaardigen (F) en/of invoer (I) is verleend, wordt de informatie ook verwerkt in deĀ EudraGMP database.