Register vergunningen

In het register vergunningen vervaardigen (F), invoer (I) , groot (G) - en kleinhandel (D) in diergeneesmiddelen staan gegevens vermeld van iedere (geldige) vergunninghouder, waaronder:

  • vergunningnummer en de afkorting van de soort vergunning. Een toelichting op deze afkorting is vermeld op de pagina vergunningsoorten.
  • naam van de vergunninghouder, het adres en de locatie waar de vergunninghouder bepaalde productie en/of distributiehandelingen mag uitvoeren.

Naast het register is hieronder ook een overzicht vermeld van:

  • vergunninghouders die een vergunning hebben verkregen voor het invoeren (I) van diergeneesmiddelen afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De douane houdt toezicht op de invoer van o.a. diergeneesmiddelen;
  • vergunningen welke in de afgelopen periode/maand:
    • in het register zijn bijgeschreven (nieuw)
    • zijn gewijzigd of geschorst (indien van toepassing)
    • zijn ingetrokken.

In het geval dat er een vergunning voor het vervaardigen (F) en/of invoer (I) is verleend, wordt de informatie ook verwerkt in deĀ EudraGMP database.