Webinar voor fabrikanten en groothandelaren van diergeneesmiddelen

Om fabrikanten en/of groothandelaren van diergeneesmiddelen verder te informeren over de huidige wet- en regelgeving rond de productie en de distributie van diergeneesmiddelen houden wij als Bureau Diergeneesmiddelen (BD), samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar op maandag 19 juni 2023. 

Met ingang van 28 januari 2022 is de Verordening diergeneesmiddelen een feit. Een aantal vereisten voor fabrikanten en groothandelaren van diergeneesmiddelen zijn hierdoor (deels) veranderd.

Vertegenwoordigers van fabrikanten en/of groothandels van diergeneesmiddelen zijn van harte welkom om deze bijeenkomst digitaal bij te wonen. Tijdens dit webinar staan onderwerpen op de agenda die te maken hebben met: 

  • Bevoegde autoriteiten - toezicht/uitvoering/handhaving diergeneesmiddelenketen
  • Vervaardiging en groothandel van diergeneesmiddelen
  • Vergunning- en certificaatverlening
  • Europese databank voor fabrikanten, importeurs en groothandelaren (EudraGMDP)
  • Goede Manieren van Produceren (GMP)

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor vertegenwoordigers van fabrikanten- en/of groothandelaren van diergeneesmiddelen. 

Door wie

Naast het BD leveren ook de IGJ, de NVWA en het Ministerie van LNV een bijdrage. 
 

Wanneer

Het webinar vindt plaats op maandag 19 juni 2023, van 13:30 tot maximaal 16:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via Webex.
 

Concept programma

Het conceptprogramma ziet er als volgt uit:
 

Concept programma
Thema Sprekers
13.30 Opening BD
13:35 Toezicht en handhaving op het gebied van diergeneesmiddelen  NVWA
13:50 Productie- en distributievergunningen BD
14:20 Pauze
14:35 Ervaringen tijdens veterinaire GMP-inspecties IGJ
15:20 Pauze
15:25 Beantwoording selectie vragen uit chat  BD/IGJ/NVWA/LNV
 
15:55 Sluiting BD

Onderwerpen

U kunt als fabrikant en/of groothandel ook zelf onderwerpen of vragen aanleveren waarover u graag meer informatie wilt. Wij bekijken dan in overleg met IGJ, NVWA en het Ministerie van LNV of we deze onderwerpen nader kunnen bespreken tijdens het webinar.
 

Aanmelden

Het aanmelden en aanleveren van onderwerpen/vragen voor deze bijeenkomst is mogelijk tot 5 juni 2023. Alleen aanmelden zonder het insturen van onderwerpen of vragen is mogelijk tot 15 juni 2023.
 

Indien u zich via dit formulier aanmeldt, krijgt u voorafgaand aan het Webinar de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Wij proberen onze BD-website zoveel mogelijk actueel te houden en aan te passen op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt. Houd u daarom onze website in de gaten.

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.