Nederlanders hebben nog steeds veel vertrouwen in medicijnen

Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 8,2. Het vertrouwen is daarmee gestegen vergeleken met 2018. Toen gaven patiënten hun medicijnen een 7,9. Ook krijgen de vaccins een ruime voldoende (7,8). Het vertrouwen in coronavaccins scoort iets lager dan vaccins in het algemeen, met een voldoende (6,8). Dit blijkt uit nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Nivel, in opdracht van medicijnautoriteit CBG, onder ruim 1.000 consumenten en patiënten.

Veel vertrouwen in informatie van arts en apotheker. De bijsluiter staat als enige geschreven bron tussen de zorgverleners die het meest vertrouwd wordt. 

Groot vertrouwen in zorgverlener en bijsluiter 

De drie belangrijkste zaken die een positieve invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen zijn: de werkzaamheid, hoe goed de arts of apotheker de patiënt informeert en de eerdere ervaringen met het medicijn. 

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is nog steeds hoog. 8 van de 10 respondenten hebben veel vertrouwen in de bijsluiter, terwijl dit in 2018 nog 7 op de 10 was. Medicijninformatie op sociale media, zoals Twitter en Facebook, krijgt net als in 2018 het minste vertrouwen. Dit gaf 82 procent van de respondenten aan. 

Ten opzichte van 2018 is het vertrouwen gestegen in de medicijnvoorziening in Nederland. De meerderheid van de respondenten heeft veel vertrouwen in het onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid (85%), de kwaliteit (83%), de toelatingseisen die aan medicijnen worden gesteld (83%) en de controle (78%) van medicijnen.

Vergroot afbeelding

Beeld: CBG

Vertrouwen in vaccins (ruim) voldoende

In 2022 gaven Nederlanders vaccins in zijn algemeenheid een (ruime) voldoende. Voor vaccins in het algemeen (7,8) en coronavaccins (6,8). Factoren die positief bijdragen aan deze score zijn de veiligheid en de werkzaamheid van de vaccins. Bijwerkingen worden het meest genoemd als factor die het vertrouwen juist kan verminderen. Voor een kwart van de respondenten heeft dit geen invloed.
 

Vergroot afbeelding

Beeld: CBG

Werken aan betere medicijninformatie

Em. prof. dr. Ton de Boer, Collegevoorzitter: 

Het Nivel-rapport laat zien dat het vertrouwen in medicijnen en vaccins goed is. Het is belangrijk om dit vertrouwen vast te houden. Want als mensen positief zijn over hun medicijn, dan gebruiken ze het ook beter. Goede informatie blijft daarbij heel belangrijk. Bijvoorbeeld via de zorgverlener of bijsluiter. Bij dit laatste ligt dan ook de taak voor ons als CBG. 

Sommige bijsluiters zijn al patiëntvriendelijker. Willen we écht een slag maken, dan moet dit doorgetrokken worden naar zoveel mogelijk bijsluiters. Hiervoor hebben we een toolkit ontwikkeld om medicijnfabrikanten daarbij te helpen. Ook hebben we samen met het Netwerk Patiënteninformatie Vaccin in het kort ontwikkeld, een aanvulling op de officiële bijsluiter waarop in één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen staan van de coronavaccins.

Over het onderzoek

Voor het CBG staat het vertrouwen in medicijnen en vaccins centraal. Issues rond medicijnen zijn regelmatig in het nieuws. Dat kan het vertrouwen in medicijnen en het goed gebruik van medicijnen beïnvloeden. Ook kan de coronapandemie het vertrouwen in medicijnen en vaccins onder druk hebben gezet. Daarom heeft het CBG aan Nivel gevraagd dit vertrouwen nogmaals te onderzoeken. Het eerste onderzoek werd in 2018 gedaan. Ruim 1.000 leden van het Nivel consumentenpanel, met ook patiënten, hebben aan dit onderzoek meegewerkt.