Gewijzigde procedure voor versturen en publiceren brieven en besluiten

Het Bureau Diergeneesmiddelen heeft een aantal wijzigingen in gang gezet voor het versturen en publiceren van brieven en besluiten. De eerste actie heeft al plaatsgevonden door de besluiten te voorzien van het CBG logo. De volgende stap is dat in de ondertekening de handtekening zal verdwijnen. Ook zullen binnenkort de brieven en besluiten digitaal verstuurd gaan worden. Daarnaast publiceert het BD besluiten over handelsvergunningen voortaan in de Diergeneesmiddeleninformatiebank. Hiermee verdwijnt de publicatie in de Staatcourant.

Update 21 oktober 2022
Aan het oorspronkelijke bericht van 6 oktober is informatie toegevoegd over de publicatie van productie- en distributievergunningen.

Handtekening vervalt in brieven en besluiten

Vanaf komende vrijdag 7 oktober vervalt de handtekening in brieven en besluiten. 

Hiervoor komt een standaardtekst in de plaats. In deze tekst staat vermeld dat het document automatisch is gegenereerd en daarom geen handtekening bevat. Reden hiervoor is dat een handtekening een persoonsgegeven onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.

Handelsvergunningen niet langer in Staatscourant gepubliceerd

Sinds 14 september worden alle besluiten over handelsvergunningen van diergeneesmiddelen gepubliceerd in de Diergeneesmiddeleninformatiebank. Deze staat bij het betreffende diergeneesmiddel. Hier wordt ook de datum van publicatie vermeld. Het maandelijkse overzicht in de Staatscourant over handelsvergunningen van diergeneesmiddelen vervalt daarom vanaf november 2022. Op maandag 17 oktober aanstaande zal de laatste publicatie in de Staatscourant plaatsvinden. Deze publicatie gaat over besluiten die nog gepubliceerd dienen te worden voor de eerste week van de maand september 2022.

Publicatie productie- en distributievergunningen

Ook besluiten voor productie- en distributievergunningen voor het vervaardigen en de groot- en de kleinhandel van diergeneesmiddelen worden sinds begin dit jaar niet meer gepubliceerd in de Staatscourant. Een overzicht van vergunninghouders is te vinden in het Register vergunningen vervaardigen, invoer, groot- en kleinhandel in diergeneesmiddelen op deze website. Ook wordt een maandelijks overzicht gepubliceerd van afgegeven besluiten voor nieuwe, gewijzigde en ingetrokken vergunningen voor de productie- en distributie van diergeneesmiddelen. 

Overgang naar digitaal versturen van brieven en besluiten

Eerder is aangegeven dat wij van alle handelsvergunninghouders van diergeneesmiddelen een e-mailadres nodig hebben. Deze is nodig om digitale besluiten naartoe te sturen. Heeft u dit e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Geef het e-mail adres dat u wilt gebruiken voor het ontvangen van digitale besluiten alsnog door via dit formulier. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht Overgang naar Digitaal versturen van besluiten voor Bureau Diergeneesmiddelen. Voor het einde van het jaar zal gestart worden met het digitaal versturen van brieven en besluiten. De certificaten zullen als uitzondering per post verstuurd blijven worden.

Wijzigingen in de diergeneesmiddeleninformatiebank

Alle goedgekeurde SPC’s etiketten en bijsluiters van in Nederland toegelaten diergeneesmiddelen zijn te vinden in de Diergeneesmiddeleninformatiebank. Eerder dit jaar heeft het BD een enquête gehouden naar het gebruik van de Diergeneesmiddeleninformatiebank. Aan de hand van de resultaten zijn verbeterpunten geformuleerd. Later dit jaar zullen een aantal verbeteringen doorgevoerd gaan worden. Houd verdere berichtgeving hierover in de gaten.

Heeft u nog aanvullende vragen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier.