Opnieuw aanmelden voor Grondstoffenregister

Bent u een importeur, fabrikant of distributeur van een werkzame stof die grondstof is in een diergeneesmiddel? Dan moet u zich (opnieuw) aanmelden voor het grondstoffenregister. Bent u als importeur, fabrikant, of distributeur van werkzame stoffen al vóór 28 januari 2022 actief?  Meld u vóór 29 maart 2022 aan.

Let op: een aanmelding geldt vanaf 28 januari 2022 voor alle werkzame stoffen die als grondstof in een diergeneesmiddel worden gebruikt. Tot nog toe was dit alleen van toepassing op het bezit van enkele categorieën van werkzame bestanddelen.

De veranderingen zijn het gevolg van de Verordening diergeneesmiddelen, die op 28 januari 2022 ingaat.

Aanmelding in het grondstoffenregister

Wilt u zich aanmelden voor het grondstoffenregister. Dit kan op de pagina Grondstoffen.

Het Bureau Diergeneesmiddelen (BD)  neemt het beheer van het grondstoffenregister voor diergeneesmiddelen over van Farmatec (CIBG).

In Nederland wordt ‘het register bezitters van grondstoffen bestemd voor diergeneesmiddelen’ vanaf 2022 beheert door het Bureau Diergeneesmiddelen. Tot nu toe werd dit gedaan door het CIBG/Farmatec.

Op dit moment is nog niet besloten wie het toezicht op GDP voor diergeneesmiddelen (grondstoffen en eindproducten) zal uitvoeren. Hierover volgt later nog meer informatie.

Meer informatie

Bent u een importeur, fabrikant of distributeur van een werkzame stof die als grondstof in een diergeneesmiddel wordt gebruikt? Dan wijzen wij u ook op de informatie over GDP en OMS.

Daarnaast vindt op 24 januari  een online informatiebijeenkomst plaats om uw vragen over de Verordening diergeneesmiddelen te beantwoorden. Tijdens deze bijeenkomst zal ook op het grondstoffenregister worden ingegaan. Aanmelden kan tot en met 19 januari.

Tot die tijd kunt u ook altijd uw vragen aan het BD blijven stellen via Stel uw vraag aan het CBG.