Nieuwe voedingsmiddelen

Het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen van het CBG adviseert het ministerie van VWS over nieuwe voedingsmiddelen. Een aanvraag voor markttoelating in de Europese Unie van een nieuw voedingsmiddel moet elektronisch worden ingediend bij de Europese Commissie. Hiervoor bestaan er twee verschillende aanvraagprocedures. Tot 1 januari 2018 werd een dossier voor een veiligheidsbeoordeling ingediend bij de bevoegde autoriteit van een van de Europese lidstaten. In dat kader zijn er een aantal beoordelingsrapporten in Nederland uitgebracht.

English