Europese toelatingsprocedure nieuw voedingsmiddel

Een aanvraag voor markttoelating in de Europese Unie van een nieuw voedingsmiddel moet elektronisch worden ingediend bij de Europese Commissie. Er zijn twee verschillende aanvraagprocedures.

Toelatingsprocedure nieuw voedingsmiddel en actualiseren van de Unielijst

Om een nieuw voedingsmiddel in de Europese Unie in de handel te brengen kunt u kiezen voor de toelatingsprocedure van een nieuw voedingsmiddel en het actualiseren van de Unielijst.

De administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor deze aanvraag staan beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2469. De Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) heeft een richtsnoer opgesteld voor de voorbereiding en presentatie van een aanvraag voor toelating van een nieuw voedingsmiddel.

Bij uw aanvraag kunt u de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen raadplegen. Dit is een generiek overzicht van alle tot nu toe goedgekeurde nieuwe voedingsmiddelen in de Europese Unie. Het bevat de gebruiksvoorwaarden, etiketteringsvereisten en de specificaties. De Unielijst wordt door de Europese Commissie geactualiseerd met nieuw toegelaten nieuwe voedingsmiddelen.

Procedure voor kennisgeving van een traditioneel levensmiddel uit een derde land en actualiseren van de Unielijst

Als u een traditioneel levensmiddel uit een derde land in de Europese Unie in de handel wil brengen, dan kunt u kiezen voor de procedure voor kennisgeving van een traditioneel levensmiddel uit een derde land.

De administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor deze aanvraag staan beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2468. De EFSA heeft een richtsnoer opgesteld voor de voorbereiding en presentatie van een aanvraag voor toelating van traditionele levensmiddelen uit derde landen.