Statusbepaling nieuw voedingsmiddel

Als u een levensmiddel op de Europese markt wil brengen, dan is het van belang om na te gaan of het onder de definitie van een nieuw voedingsmiddel valt.

U raadpleegt hiervoor de pagina Definitie nieuwe voedingsmiddelen.

Om na te gaan of het levensmiddel is gebruikt in voeding binnen Europa vóór 1997 kunt u als hulpmiddel de zogenoemde novel food catalogue  raadplegen op de website van de Europese Commissie. In deze catalogus zijn niet alle bestanddelen terug te vinden, u zult dan zelf informatie over eerdere consumptie moeten verzamelen uit andere bronnen.

Als u na alle beschikbare informatie te hebben bekeken, nog niet zeker weet of het levensmiddel dat u in de Europese Unie in de handel wil brengen een nieuw voedingsmiddel is, dan kunt u de lidstaat raadplegen waar u het nieuwe levensmiddel voor het eerst in de handel zou willen brengen. De stappen van de raadplegingsprocedure om vast te stellen of een voedingsmiddel een nieuw voedingsmiddel is staan beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/456. Dit document beschrijft de informatie die moet worden opgenomen in het raadplegingsverzoek en de procedurele stappen.

De contactgegevens van de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het raadplegingsproces kunt u vinden op de website van de Europese Commissie. De regels rondom de procedurele stappen van de raadplegingsprocedure in Nederland zijn vastgesteld in de Warenwetregeling raadplegingsprocedure nieuwe voedingsmiddelen. Deze stappen zijn uitgewerkt in onderstaand schema. In Nederland kunt u het raadplegingsverzoek via e-mail sturen naar het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen (BNV).

Vergroot afbeelding BNV: Raadpleging NFS NL

Raadplegingsprocedure om vast te stellen of een voedingsmiddel een nieuw voedingsmiddel is in de zin van Verordening (EU) 2015/2283 (zoals vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/456 van de Commissie)