Carina Pittens beëdigd als nieuw Collegelid

Tijdens de Collegevergadering van 1 juni 2023 is dr. Carina Pittens beëdigd als nieuw lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Carina Pittens is assistant professor bij het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In die rol is ze verantwoordelijk voor het onderzoek naar patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg. Haar interesses liggen vooral op hoe de ervaringen van patiënten betekenisvol kunnen zijn bij de opzet, organisatie en uitvoering van onderzoek en zorg. Ze zet zich in om patiënten en hun naasten een stem te geven. 

Pittens studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde vervolgens aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een proefschrift over het betrekken van patiënten bij beslissingen in de gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek. 
 

Vergroot afbeelding
Dr. Carina Pittens is beëdigd door Collegelid Marcel Bouvy.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt Collegeleden voor een termijn van 4 jaar. Ze zijn daarna tweemaal herbenoembaar.