Dr. Carina (C.A.C.M.) Pittens

Carina Pittens is lid van het CBG sinds 2023. Ze werkt daarnaast als assistant professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar aandachtsgebied richt zich op het betrekken van patiënten en hun naasten bij onderzoek en gezondheidszorg.

Pittens studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een onderzoek naar patiëntenparticipatie. In haar huidige functie bij het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam combineert ze haar onderwijstaken met de onderzoekslijn patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg.

Andere relevante posities

  • Lid ZonMW beoordelingscommissie Implementatie Science Practitioner
  • Lid ZonMW adviescommissie opleidingsconsortium implementatie Science Practitioner
  • Betrokken bij het Nederlandse Netwerk Patiëntenparticipatie
  • Vice-voorzitter PatiëntenAdviesRaad IpSpine

*Muziek begint*

Logo CBG MEB, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, verschijnt in beeld. 

Dr. Carina Pittens – Universitair Docent Athena Instituut Vrije Universiteit Amsterdam: 
Ik werk als universitair docent bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar doe ik onderzoek naar patiëntenparticipatie. Dat wil zeggen dat ik kijk hoe je de ervaringskennis van mensen met een aandoening kan gebruiken om uiteindelijk onderzoek, zorg of beleid beter te maken. Met het achterliggende idee dat onderzoekers, medische professionals, beleidsmakers, die hebben allemaal ook hele waardevolle en specifieke kennis over medicijnen, medische interventies, maar niet de ervaringskennis met het echt leven met een aandoening. In de afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij tal van onderzoeksprojecten voor heel veel verschillende aandoeningen. Chronische aandoeningen zoals reumatische aandoeningen, oogproblemen, gyneacologische aandoeningen, hersenaandoeningen, tot meer acute aandoeningen. Bijvoorbeeld waardoor je op een IC belandt, maar daarna weer als beter wordt verklaard. Daarbij heb ik heel veel verhalen gehoord van patiënten over hoe het is om te leven met een aandoening, welke uitdagingen zij ervaren, wat zij belangrijk vinden in het leven. Maar ook specifiek gericht op medische interventies, hun ervaringen daarmee, en het gebruik van medicatie. Die kennis, die verhalen, die neem ik mee in het College. Een deel van de tijd breng ik daardoor door op de universiteit en kijk ik met collega's hoe dit het beste vorm kan krijgen. Of we bespreken wat we hebben gezien, wat het betekent en wat de vervolgstap kan zijn. En een ander deel van mijn tijd ben ik op pad om in gesprek te gaan met verschillende patiëntenorganisaties, met collectebusfondsen, die allemaal een betere stem willen geven aan die patiënt, en ik spreek met de mensen zelf. In groepsgesprekken, in interviews, in meer dialoogsessies. Dan ga ik echt het gesprek aan. Wat vinden jullie belangrijk? Waar lopen jullie tegenaan? Waar moet meer aandacht voor gaan komen? Het patiëntperspectief, daar is iedereen het unaniem over eens dat het belangrijk is en een plek moet hebben in medicijnenontwikkeling en markttoelating, maar de wijze waarop is nog niet zo eenvoudig. Vanuit de wetenschappelijke traditie hebben patiënten eigenlijk alleen een rol in het meedoen in de klinische studies zelf. Maar nog niet zo vaak in ook echt het meedenken over het design en de uitvoering van klinische studies. Daar komt steeds meer aandacht voor, ook in de dossiers die uiteindelijk bij het CBG op tafel komen te liggen. Dat maakt het dus ook veel makkelijker om uiteindelijk echt vanuit dat perspectief mee te kunnen denken over medicijntoelating. 

Beeldtekst: goede medicijnen goed gebruikt. 

Logo CBG MEB, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, verschijnt in beeld. 
 

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.