Updates: Verontreiniging met nitrosamines in medicijnen

In de zomer van 2018 werd bekend dat meerdere angiotensine-receptorblokkers (sartanen) verontreinigd waren met de stof NDMA. Eind 2019 werd dezelfde onzuiverheid in de maagzuurremmer ranitidine ontdekt. Dit leidde tot terugroepacties van deze medicijnen en een wereldwijd onderzoek naar andere medicijnen. Voor metformine loopt momenteel een Europees onderzoek naar een mogelijke verontreiniging met NDMA. 

NDMA behoort tot de chemische groep van nitrosaminen en zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft aan dat de kans erg klein is dat patiënten die de vervuilde medicijnen hebben gebruikt hierdoor kanker kunnen krijgen. Het onderzoek naar dit soort vervuilingen, nitrosamines genaamd, gaat nog altijd door. De laatste ontwikkelingen over de verontreiniging met nitrosamines in medicijnen leest u hieronder.

Voor vragen over de terugroepactie van ranitidine heeft de IGJ overzicht van veelgestelde vragen (en antwoorden) opgesteld.

Ontwikkelingen rond nitrosamines in medicijnen