Medicijnen met en zonder recept

Heeft u wel of geen recept nodig voor een medicijn? De meeste medicijnen kunt u alleen op recept krijgen als een arts deze voorschrijft. Andere medicijnen koopt u zonder recept bij een apotheek, drogist of supermarkt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bepaalt voor elk medicijn of een recept nodig is.

Ook beslist het CBG waar medicijnen zonder recept verkocht mogen worden. Dit kan zijn: alleen in de apotheek, alleen in apotheek en drogist of bijvoorbeeld ook in de supermarkt of bij een benzinestation.

Hoe wordt bepaald waar een medicijn verkrijgbaar is?

Recept of niet: Welke afweging maken we?

Goed medicijnen goed gebruikt

Wie bepaalt waar ik mijn medicijn kan krijgen?

Waarom is mijn medicijn op recept?

Mijn medicijn is zonder recept verkrijgbaar, maar alleen bij de apotheek

Zonder recept, maar alleen bij de apotheek en de drogist

Zonder recept, maar wel bij de supermarkt en bij het tankstation

Mijn medicijn is ineens op recept… of juist niet meer?

Wanneer heeft u wel een recept nodig?

U heeft een recept nodig in de volgende gevallen:

  • U heeft een klacht waarvoor u door een arts of een andere zorgverlener gezien moet worden. De zorgverlener kan dan bepalen welk medicijn u het beste kunt nemen. Ook is het belangrijk dat een apotheker betrokken is bij de uitgifte van uw medicijn. Hij kijkt in uw medicatieoverzicht welke medicijnen u gebruikt en of u deze wel samen kunt gebruiken.
  • Het kan risicovol zijn om een medicijn te gebruiken zonder medische begeleiding. Een medicijn kan namelijk ernstige bijwerkingen geven of het is nodig de hoeveelheid van het medicijn in het bloed of de effecten ervan te controleren.
  • Het gaat om een medicijn waarvan bekend is dat het vaak op een verkeerde manier wordt gebruikt en dan gevaar op kan leveren.
  • Het is een nieuw medicijn. Dan wil het CBG nog meer weten over hoe het medicijn in de praktijk werkt. Waar wordt het voor gebruikt en heeft het medicijn het gewenste effect? Ook willen we weten of er nieuwe bijwerkingen zijn of dat bekende bijwerkingen vaker voorkomen dan we tot nu toe weten.
  • Als het medicijn via een injectie moet worden toegediend.

Wanneer heeft u geen recept nodig?

U heeft geen recept nodig, als het CBG heeft bepaald dat een arts het medicijn niet hoeft voor te schrijven. Deze medicijnen noemen we zelfzorgmedicijnen. Hiermee kunt u zelfstandig met uw ziekte, klachten of ongemak omgaan. Zelfzorgmedicijnen zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg.

Zelfzorgmedicijnen zijn bedoeld om korte tijd te gebruiken. Dat staat ook in de bijsluiter. Het CBG verdeelt zelfzorgmedicijnen aan de hand van een aantal criteria in drie groepen: UA, UAD en AV. Deze criteria bepalen, waar u deze medicijnen kunt kopen:

Gebruik medicijnen altijd op de juiste manier

Geen enkel medicijn is zonder risico’s. Ook niet als het gaat om medicijnen die onder de Algemene Verkoop vallen. Het blijven wel medicijnen. Gebruik ze daarom kort én op de juiste manier, volgens de bijsluiter. En neem bij aanhoudende klachten contact op met uw arts. U bent ten slotte zelf verantwoordelijk voor het goed gebruiken van uw medicijnen.

Medicijnen in het buitenland

In sommige Europese landen kunt u medicijnen kopen waar u in Nederland een recept voor nodig heeft of andersom. Dat komt omdat elk land zijn eigen regels heeft. Alle Europese landen bepalen zelf wanneer ze voorschrijven op recept nodig vinden. En bij medicijnen zonder recept ook waar deze verkocht mogen worden.

Veilig gebruik van medicijnen zonder recept

Iedereen gebruikt weleens medicijnen waarvoor geen recept nodig is. Denk aan paracetamol, een neusspray of medicijnen tegen hooikoorts. Hoewel u geen recept nodig heeft, is het belangrijk dat u deze medicijnen op de juiste en daardoor veilige manier gebruikt. Meer informatie vindt u op de pagina Veilig gebruik van medicijnen zonder recept.

Krijgt u een medicijn op recept in de apotheek? En gebruikt u ook middelen die u zonder recept bij bijvoorbeeld bij de drogist, apotheek of supermarkt gekocht heeft? Laat dat altijd weten aan de apotheker als u een medicijn ophaalt. Dat geldt ook voor kruidengeneesmiddelen en voedingssupplementen (zoals extra vitamines).