Start monitor vraag en aanbod van medicijnen tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis is de levering van medicijnen erg onvoorspelbaar geworden. Goed inzicht in voorraden en de (verwachte) vraag zijn van groot belang om op tijd dreigende tekorten te voorkomen. Om de beschikbaarheid van medicijnen te garanderen, is deze week een monitor gestart, kondigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan. Het gaat hierbij om een wekelijkse monitor van vraag en aanbod van niet-coronagerelateerde medicijnen. De Nederlandse Medicijnautoriteit CBG is binnen de monitor verantwoordelijk voor het beoordelen van de uitkomsten.

Monitoring naast het Meldpunt Tekorten

Door de coronacrisis zijn de distributiekanalen van medicijnen onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door exportrestricties en lock downs. Hierdoor kan de beschikbaarheid van medicijnen in het geding komen. Ook van medicijnen die niet nodig zijn voor de ondersteuning van coronapatiƫnten. Bij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten moeten bedrijven verplicht meldingen doen, minimaal 2 maanden voordat zij een tekort verwachten.

Signaal bij mogelijke problemen

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben marktpartijen de wens om verder vooruit te kijken, om zo eerder zicht te hebben op de status van voorraden en marktsignalen. Daarom is er nu het gezamenlijke initiatief genomen voor een tijdelijk monitoringssysteem dat in een eerder stadium inzage moet geven in het beschikbare aanbod voor de Nederlandse markt. Ook zet het systeem dit af tegen de (ontwikkeling van de) vraag. Dit maakt het mogelijk om tijdiger te kunnen handelen. Veldpartijen leveren op vrijwillige basis informatie aan. De wettelijke meldplicht bij het Meldpunt blijft bestaan.

De monitoring is gebaseerd op een risicogerichte lijst, die in stappen wordt ingevoerd. Het CBG heeft deze lijst opgesteld, in samenwerkingen met veldpartijen. In de eerste maand wordt als proef gestart met een lijst van ongeveer 25 medicijnen. Deze wordt stapsgewijs uitgebreid.

Vraag en aanbod in balans

Het CBG kijkt of vraag en aanbod met elkaar in balans zijn. Als het nodig is, schakelen we met betrokken bedrijven en groothandels. Is er aanleiding tot een preventieve actie om tekorten te voorkomen? Dan nemen partijen zelf, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, maatregelen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het versterken van de voorraad of het inkopen van alternatieve medicijnen. Zijn er drempels voor een individuele leverancier of groothandel om maatregelen te nemen, dan wordt in de Werkgroep geneesmiddelentekorten besproken hoe deze weggenomen kunnen worden.

Tekorten zijn niet uit te sluiten

Het is helaas nooit volledig uit te sluiten dat er op enig moment alsnog tekorten ontstaan. Maar hiermee is wel een belangrijke stap gezet in het blijven garanderen van de beschikbaarheid van medicijnen in Nederland.

De monitor vindt plaats in samenwerking met de leveranciers van geneesmiddelen (de VIG, BOGIN en GLN), de groothandels (BG Pharma, VES), de Stichting Farmaceutische Kerngetallen, de stichting Dutch Hospital Data (DHD), Farmanco en Farminform.

Het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) monitort sinds april 2020 de voorraden en vraag van de corona-gerelateerde IC-medicatie.