Meldingen ernstige huidreactie bij gebruik van bupropion

Bijwerkingencentrum Lareb heeft recent een melding ontvangen van een ernstige huidreactie bij gebruik van bupropion (Zyban). De melding ging over een acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP).

Bupropion wordt gebruikt bij de behandeling van een depressie (Wellbutrin XR) of als hulpmiddel bij het stoppen met roken (Zyban). Deze patiënt gebruikte bupropion als hulpmiddel bij het stoppen met roken. AGEP staat niet in de bijsluiters van deze producten.

Na het stoppen van de behandeling met bupropion is de patiënt hersteld.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal de informatie van het Lareb inbrengen in het Europese netwerk, waar besloten zal worden of AGEP in de bijsluiter moet worden opgenomen.