Nieuws over veiligheid van medicijnen

Soms is er nieuwe, dringende informatie over een medicijn. Denk aan een ernstige bijwerking, een kwaliteitsprobleem of een belangrijke waarschuwing voor goed gebruik. Als artsen en apothekers deze nieuwe informatie en adviezen zo snel mogelijk moeten weten. ontvangen zij een brief.  Zo’n brief heet een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De fabrikant stelt een DHPC altijd op in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Overzicht DHPC's