Nieuws over veiligheid van medicijnen

Soms komt er nieuwe, dringende informatie beschikbaar over een medicijn. Denk aan een ernstige bijwerking, een kwaliteitsprobleem of een belangrijke waarschuwing voor goed gebruik. Artsen en apothekers moeten deze nieuwe informatie en adviezen zo snel mogelijk weten. Daarom ontvangen zij een brief.  Zo’n brief heet een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Overzicht DHPC's