Verzoek tot overname handelsvergunning Bridatec

Het bedrijf GE Healthcare B.V. heeft medicijnautoriteit CBG geïnformeerd dat het de vergunning voor het geneesmiddel Bridatec per direct wil laten doorhalen vanwege bedrijfseconomische redenen. Het medicijn wordt daarmee definitief van de markt gehaald. Het gaat hierbij om de 40 mg kit voor dit radiofarmaceutisch preparaat (RVG16084).

Bridatec is bestemd voor diagnostisch gebruik. Na samenvoegen met natriumpertechnetaat [99mTc]-oplossing voor injectie kan het middel gebruikt worden voor het maken van een scan van de lever en galwegen en functie-onderzoek van de lever en galwegen.

Het CBG roept hiermee andere bedrijven op om de vergunning van Bridatec over te nemen. Bridatec is sinds 2019 niet meer beschikbaar gemaakt. De houdbaarheid van de laatst beschikbare producten is op 12 juli 2020 verlopen.

Intrekkingen

Het CBG kan op verzoek van de vergunninghouder de handelsvergunning van een geneesmiddel intrekken. Soms kan dit niet worden voorkomen, ook als uit ervaringen vanuit de klinische praktijk blijkt dat er nog behoefte is aan dit middel. In zo’n geval gebeurt de definitieve intrekking van de vergunning pas zes maanden na de bekendmaking. In de tussentijd kan een ander bedrijf de vergunning overnemen.