Verzoek tot overname handelsvergunning Pentothal

Het bedrijf Hospira B.V. heeft medicijnautoriteit CBG geïnformeerd dat het de vergunning voor het geneesmiddel Pentothal (thiopental) per 31 december 2020 wil laten doorhalen vanwege bedrijfseconomische redenen. Het medicijn wordt daarmee definitief van de markt gehaald. Het gaat hierbij om het poeder voor injectie 500 mg (RVG 11772).

Het poeder voor injectie worden gebruikt om iemand onder anesthesie (in slaap) te brengen en te houden voor een kortdurende operatie of een andere ingreep. Het kan ook worden gebruikt voor het inleiden van de anesthesie voordat andere middelen worden gegeven. Ook bestaat er een speciale toepassing bij hersenchirurgie.

Het CBG roept hiermee andere bedrijven op om de vergunning van Pentothal over te nemen. Thiopenthal blijft vooralsnog beschikbaar via parallelimport.

Intrekkingen

Het CBG kan op verzoek van de vergunninghouder de handelsvergunning van een geneesmiddel intrekken. Soms kan dit niet worden voorkomen, ook als uit ervaringen vanuit de klinische praktijk blijkt dat er nog behoefte is aan dit middel. In zo’n geval gebeurt de definitieve intrekking van de vergunning pas enige maanden na de bekendmaking. In de tussentijd kan een ander bedrijf de vergunning overnemen.