Aanvraagformulier voor de intrekking van een handelsvergunning op verzoek van de handelsvergunninghouder

Een houder van een handelsvergunning kan om verschillende redenen besluiten om een inschrijving in te laten trekken. Na het invullen van dit formulier dient u dit document, vergezeld van alle benodigde onderbouwende documentatie, in bij het CBG via CESP.

Voor elk RVG-nummer dient een afzonderlijk formulier te worden gebruikt. Deze kunnen echter wel gezamenlijk worden ingestuurd met één aanbiedingsbrief.