Register diervoederadditieven

Een toevoegingsmiddel kan alleen gebruikt worden nadat er een Europese toelating is verkregen. Dit traject loopt via de Europese Commissie.

Diervoederadditieven kunnen aan een diervoeder of aan water toegevoegd worden met het oog op het vervullen van een specifieke functie. Zie ook diervoederadditieven.

Voor een overzicht van de toegelaten toevoegingsmiddelen in diervoeding, zie het Register Diervoederadditieven. Het Register is geen statische lijst, er vinden regelmatig wijzigingen in plaats.

In het register kan worden doorgeklikt naar de formele toelatingsverordening van een toevoegingsmiddel. Als er bij een toelating een ‘name of the holder of authorisation’ staat genoemd, mag alleen dit betreffende bedrijf het toevoegingsmiddel produceren. Dit geldt voor zoötechnische toevoegingsmiddelen, coccidiostatica en histomonostatica en indien er een GGO gebruikt is.

Het Register bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de huidige toelatingen. Het tweede deel bevat een lijst met toevoegingsmiddelen waarvoor het gebruik in diervoeding op korte termijn niet langer is toegestaan.