Toevoegingsmiddelen in diervoeding

Toevoegingsmiddelen in diervoeding (ook bekend als Diervoederadditieven) zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die opzettelijk aan diervoeder of water worden toegevoegd. Vitaminen en probiotica zijn twee bekende voorbeelden van toevoegingsmiddelen.

Toevoegingsmiddelen in diervoeding voldoen aan de voedingsbehoeften van dieren en/of hebben een gunstige invloed op (meerdere opties mogelijk):

  • de eigenschappen van een diervoeder
  • de eigenschappen van dierlijk producten
  • de kleuren van siervissen en -vogels
  • het milieueffect van de dierlijke productie
  • dierlijke productie, prestaties of welzijn (door bijvoorbeeld in te werken op de maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van de diervoeders)

Toevoegingsmiddelen in diervoeding mogen ook worden toegevoegd vanwege hun coccidiostatische of histomonostatische werking (andere antibiotica dan coccidiostatica of histomonostatica zijn als toevoegingsmiddel niet toegestaan).

De wettelijke basis van toevoegingsmiddelen in de diervoeding is Verordening 1831/2003/EG. Deze verordening onderscheidt een aantal categorieën toevoegingsmiddelen.

Dossiervereisten

Als u een aanvraag voor een toelating van een diervoederadditief wilt indienen hoort u een dossier op te stellen. Dit dossier moet onderbouwende gegevens bevatten over de volgende onderdelen:

  • kwaliteit
  • effectiviteit
  • controleerbaarheid
  • veiligheid voor mens, dier en milieu

Ook moet het dossier conform de daartoe geldende richtsnoeren zijn opgesteld.

Een aanvraag voor toelating van een toevoegingsmiddel moet u, samen met dit dossier, indienen bij de Europese Commissie.

Voor een overzicht van de op dit moment geldende richtsnoeren zie: Europese Commissie – Animal feed safety-Guidelines. De wetgeving is op de website van de Europese Commissie alleen in de Engelse taal beschikbaar. Het belangrijkste richtsnoer is Verordening 429/2008/EG. Op de website van de EFSA is ook informatie te vinden over het indienen van een dossier en de dossiervereisten.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Diergeneesmiddelen.

Toegelaten toevoegingsmiddelen

De Europese Commissie houdt een European Union Register of feed additives bij. Daarin kan worden doorgeklikt naar de formele toelatingsverordening van een toevoegingsmiddel. Als er bij een toelating een ‘name of the holder of authorisation’ staat genoemd, mag alleen dit betreffende bedrijf het toevoegingsmiddel produceren.

Het register is voor het eerst gepubliceerd in november 2005. Het is geen statische lijst; er kunnen veranderingen in optreden. Verder heeft het register slechts een informerend karakter. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Meer informatie