Opiumwet en diergeneesmiddelen

Ook voor diergeneesmiddelen kan de Opiumwet van toepassing zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor middelen voor verdoving van dieren (anesthetica). Een groothandel in diergeneesmiddelen moet een opiumontheffing hebben om in dergelijke opiumwetmiddelen te mogen handelen.

In artikel 3 van de Opiumwet staat dat het niet toegestaan is om een middel dat op lijst I of lijst II van de Opiumwet staat, of dat is aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet, te verkopen, af te leveren of te vervoeren.

Op dit verbod kan een ontheffing aangevraagd worden. Meer informatie over aanvragen en verkrijgen van een opiumontheffing is te vinden bij Farmatec – een onderdeel van het CIBG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Reclame maken voor opiumwetmiddelen is verboden op grond van artikel 3b van de Opiumwet. Dit artikel verbiedt iedere openbaarmaking die gericht is op de verkoop, aflevering of verstrekking van middelen als bedoeld in artikel 2 of 3 te bevorderen. Dergelijke middelen op een website vermelden is dan ook niet toegestaan.