Wijzigen bestaande vergunning

Een vergunning voor het vervaardigen of de invoer van diergeneesmiddelen (productie) of voor de groot- of kleinhandel in diergeneesmiddelen (distributie) kan worden aangevraagd bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Na de eerste vergunningverlening is het mogelijk om een wijziging op de bestaande vergunning aan te vragen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe tekst voor deze pagina. Sinds 28 januari 2022 geldt de Verordening diergeneesmiddelen en vinden er aanpassingen plaats aan de nationale diergeneesmiddelenwetgeving. Zodra duidelijk is hoe de nationale uitwerking van de wetgeving eruit ziet, past het Bureau Diergeneesmiddelen deze pagina aan. Vragen? Neem contact op.

Aanvragen, wijzigen of intrekken van een productie en distributievergunning

  • U kunt hier een kleinhandelsvergunning voor diergeneesmiddelen aanvragen, wijzigen of intrekken.
  • U kunt hier een groothandelsvergunning voor diergeneesmiddelen aanvragen, wijzigen of intrekken.
  • U kunt hier een fabrikanten- of invoervergunning voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen aanvragen, wijzigen of intrekken.

De ontvangst van de aanvraag wordt binnen 2 weken schriftelijk aan u bevestigd onder vermelding van aanvraagnummer, datum en zaaknummer. De wettelijke termijn voor een beslissing op een wijzigingsaanvraag is 30 dagen. Deze termijn kan – waar nodig – worden opgeschort zodat u als aanvrager aanvullende informatie kunt verschaffen over de invulling van de vergunningeisen.

Wijzigingsaanvraag productie- of distributievergunning

Een wijzigingsaanvraag is nodig als de situatie - zoals vermeld in de eerder verstrekte vergunning - is gewijzigd. Bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • de locatie waarop de vergunning is verstrekt
  • de naam van de natuurlijke- of rechtspersoon waaraan de vergunning is verleend
  • de activiteiten (alleen van toepassing bij een productie (F)-vergunning)
  • wijziging van de bevoegd persoon/QP (alleen van toepassing bij een productie (F)-vergunning)
  • wijzigingen in de lijst van uitbestede handelingen per diergeneesmiddel (alleen van toepassing bij een productie (F)-vergunning)
  • wijzigingen in de productlijst (alleen van toepassing bij een productie (F)-vergunning).

Als de locatie wijzigt waarop de huidige vergunning is verstrekt, dan vindt opnieuw een beoordeling van de nieuwe locatie plaats.

Een aanvraag tot wijziging van de vergunning kan worden geweigerd als u niet voldoet aan de gestelde vergunningeisen. Deze weigering kan gevolgen hebben voor de bestaande vergunning.

De kosten voor behandeling van het wijzigen van een bestaande vergunning zijn vermeld onder Tarieven vergunning.