DCP time slot tool weer beschikbaar

De DCP time slot planning tool is na onderhoudswerkzaamheden weer beschikbaar.

Het CBG had de applicatie tijdelijk uitgeschakeld vanuit veiligheidsoverwegingen. De DCP time slot planning tool wordt gebruikt om een tijdvak aan te vragen voor een decentrale procedure (DCP) waarbij Nederland als referentieland optreedt.