Presentatie Parallelle Procedure CBG-ZIN

Op 13 juni 2019 zijn registratiehouders in een bijeenkomst geïnformeerd over de eisen die worden gesteld om mee te doen aan de pilot 'Parallelle Procedure CBG-ZIN'. Door het invullen van het interesseformulier kunnen registratiehouders aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor de pilot. In de ‘Toelichting Interesseformulier Parallelle Procedures CBG-ZIN’ staat beschreven aan welke voorwaarden het geneesmiddel en de registratie moet voldoen.

Verruiming inclusie- en exclusiecriteria

De inclusie- en exclusiecriteria zijn in juli 2019 verruimd ten opzichte van de bijeenkomst op 13 juni 2019. Bovenstaand document beschrijft de actuele criteria.