Toelichting 'Interesseformulier Parallelle Procedures CBG-ZIN'

Wanneer u als fabrikant interesse heeft voor deelname tot de pilot 'Parallelle Procedures CBG-ZIN' kunt u dit mededelen via het Interesseformulier Parallelle Procedures CBG-ZIN. Bovenstaand document geeft een toelichting op het formulier.

Verruiming inclusie- en exclusiecriteria

De inclusie- en exclusiecriteria zijn in juli 2019 verruimd ten opzichte van de bijeenkomst op 13 juni 2019. Bovenstaand document beschrijft de actuele criteria.