Reminder: Eindejaarsintrekkingen diergeneesmiddelen

Verzoeken tot intrekking van handelsvergunningen en parallelhandelsvergunningen per 31 december 2020, de zogenoemde ‘eindejaarsintrekkingen’ voor diergeneesmiddelen, moeten uiterlijk op 1 december 2020 door het Bureau Diergeneesmiddelen zijn ontvangen om op tijd te kunnen worden afgehandeld. Ditzelfde geldt voor vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, de groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen.

Aan houders van een handelsvergunning voor diergeneesmiddelen wordt een jaarlijkse vergoeding van € 522,- in rekening gebracht (art. 9.2 Regeling diergeneesmiddelen).

Aan houders van een vergunning voor het vervaardigen, de invoer, de groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen wordt een jaarlijkse vergoeding van € 52,- in rekening gebracht (art. 9.2 Regeling diergeneesmiddelen).

Als uw verzoek tot intrekking later wordt ontvangen, wordt deze mogelijk niet voor het einde van het jaar afgerond. In dat geval moet u mogelijk ook de jaarlijkse vergoeding van het daarop volgende jaar betalen.

Meer informatie over het intrekken van een handelsvergunning voor een diergeneesmiddel.

Meer informatie over het intrekken van een vergunning voor het vervaardigen, de invoer, de groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte