Overzicht houders invoervergunning voor diergeneesmiddelen afkomstig van buiten de EER

Dit overzicht vermeldt de vergunninghouders met een vergunning voor het invoeren van een diergeneesmiddel afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER: landen gelegen buiten de EU, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Zonder een daartoe strekkende vergunning is het verboden een diergeneesmiddel afkomstig van buiten de EER in Nederland in te voeren. De douane voert het toezicht uit op dit verbod.