Vaccin in het kort: Comirnaty (BioNTech/Pfizer) - kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar oud

In ‘Vaccin in het kort’ voor Comirnaty (BioNTech/Pfzer) tegen COVID-19 (voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar oud) staat op één A4 in begrijpelijke taal de belangrijke informatie over het vaccin. Het is een nieuwe, korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als uw kind besmet raakt met dit virus, kan het last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. 

Uw kind krijgt dit vaccin om te voorkomen dat het erg ziek wordt door het coronavirus.
 

Waarom is er een vaccin met een lagere dosering?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als uw kind besmet raakt met dit virus, kan het last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. 

Uw kind krijgt dit vaccin om te voorkomen dat het erg ziek wordt door het coronavirus.

Hoe komt het dat kinderen genoeg hebben aan 3 microgram per prik?
De afweer van kinderen werkt sterker dan bij volwassenen. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus. Kinderen maken met minder vaccin minstens zoveel antistoffen aan als volwassenen met 30 microgram per prik. 

Hoe werkt dit vaccin?

Als uw kind na de prik in contact komt met het coronavirus, dan herkent het lichaam van uw kind dit virus. Het lichaam heeft door de vaccinatie dan al antistoffen aangemaakt die uw kind beschermen tegen dit virus. Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek. 

Uw kind heeft 3 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vanaf 7 dagen na de derde prik is uw kind beschermd tegen het coronavirus.

Dit vaccin werkt bij kinderen net zo goed als bij volwassenen. Wel hebben kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar 3 prikken nodig om beschermd te zijn. Zij maken na 3 prikken met 3 microgram per prik, minstens zoveel antistoffen aan als volwassenen met 2 prikken met 30 microgram per prik. 

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

Uw kind kan dit vaccin krijgen als het 6 maanden tot en met 4 jaar oud is. De Rijksoverheid bepaalt wie een uitnodiging krijgt voor dit vaccin.

Uw kind krijgt dit vaccin 3 keer. Het RIVM adviseert de tweede prik 3 tot 4 weken na de eerste prik. Uw kind krijgt de derde prik minimaal 8 weken na de tweede prik. 

Uw kind krijgt de prik in de bovenarm of het bovenbeen.

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?

 • Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin. Deze onderzoeken zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, in plaats van na elkaar. Dit scheelt veel tijd.
 • De resultaten van deze onderzoeken zijn direct beoordeeld. Er zijn geen belangrijke stappen overgeslagen.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt uw kind omdat dit vaccin ervoor zorgt dat de afweer van het lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus.  

Meer dan 1 op de 10 kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar krijgt last van een bijwerking zoals: 

 • Sneller boos worden of huilen. 
 • Suf zijn.
 • Minder zin hebben in eten.
 • Pijn op de plek van de prik. 
 • Rode huid op de plek van de prik.
 • Koorts.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.
 

Belangrijke waarschuwingen

Vraag aan uw arts of uw kind dit vaccin mag krijgen als uw kind:

 • Eerder een allergische reactie heeft gehad op een vaccin.

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als uw kind:

 • Ernstig ziek is of hoge koorts heeft voordat uw kind de prik krijgt. 
 • COVID-19 heeft. Of als uw kind mogelijk COVID-19 heeft. 
 • De afspraak heeft gemist.
 •  Minder dan 2 weken geleden een ander vaccin heeft gekregen
 • Binnen 2 weken een ander vaccin krijgt. 

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over dit vaccin voor uw kind? Bespreek deze dan met uw arts of apotheker. 

Kijk voor de officiële bijsluiter van dit vaccin op geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga voor meer informatie naar coronavaccinatie.nl.
Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.

Colofon

Colofon Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG in samenwerking met het RIVM. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lees voor de volledige informatie over dit vaccin de officiële bijsluiter en volg de adviezen van uw arts. Laatst gewijzigd: 23 december 2022.