Vaccin in het kort: Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

In ‘Vaccin in het kort’ voor het coronavaccin Comirnaty staat op één A4 in begrijpelijke taal de belangrijke informatie over het vaccin. Het is een nieuwe, korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.

Update 
De informatie op deze pagina gaat over het coronavaccin Comirnaty uit 2022. De informatie is mogelijk verouderd. U vindt de meest recente informatie op de algemene pagina over Comirnaty.

Dit is 'Vaccin in het kort' voor de originele basisserie van het coronavaccin Comirnaty. Er is ook een 'Vaccin in het kort' die gaat over de herhaalprik met Comirnaty.

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt u tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus.

U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus.

Hoe werkt dit vaccin?

Als u na de vaccinatie in contact komt met het coronavirus, dan herkent uw lichaam dit virus. Uw lichaam heeft dan al antistoffen aangemaakt die u beschermen tegen dit virus. Hierdoor wordt u niet ziek of veel minder ziek.

U heeft 2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vanaf 7 dagen na de tweede vaccinatie bent u beschermd tegen het coronavirus.

Wanneer krijg ik dit vaccin?

U kunt deze vaccinatie krijgen als u 12 jaar of ouder bent. De Rijksoverheid bepaalt wie een uitnodiging krijgt voor dit vaccin.

U krijgt dit vaccin 2 keer. U krijgt de tweede prik minimaal 3 weken na de eerste prik.

U krijgt de prik in uw bovenarm.

U kunt een derde prik krijgen als:

 • Uw afweer erg slecht werkt. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes. U krijgt deze derde prik minimaal 4 weken na de tweede vaccinatie. U krijgt hiervoor een uitnodiging van uw arts.

U kunt een boosterprik krijgen als:

 • U binnen de doelgroep valt die aan de beurt is voor een boosterprik. De Rijksoverheid adviseert dat u deze minimaal 3 maanden na uw laatste prik krijgt of als het 3 maanden geleden is dat u mogelijk een coronabesmetting had.

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?

 • Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin. Deze onderzoeken zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, in plaats van na elkaar. Dit scheelt veel tijd.
 • De resultaten van deze onderzoeken zijn direct beoordeeld. Er zijn geen belangrijke stappen overgeslagen.

Let op!

U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.

Bent u zwanger? Volgens het RIVM kunt u zich veilig laten vaccineren.

Belangrijkste waarschuwingen

Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen als u:

 • Eerder een allergische reactie heeft gehad op een vaccin.

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als u:

 • Ernstig ziek bent of hoge koorts heeft voordat u de vaccinatie krijgt.
 • COVID-19 heeft. Of als u thuis misschien COVID-19 heeft.
 • De afspraak heeft gemist.

U heeft een hele kleine kans op een ontsteking van uw hartspier of uw hartzakje. Als dit gebeurt, is dat meestal binnen 2 weken. Dit gebeurt vaker na de tweede vaccinatie en vaker bij jonge mannen.
Neemt daarom direct contact op met uw arts als u na de vaccinatie last krijgt van:

 • Pijn op de borst.
 • Niet goed kunnen ademen.
 • Hartkloppingen.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus.

Meer dan 1 op de 10 personen krijgt last van een bijwerking, zoals: 

 • Pijn op de plek van de prik.
 • De plek van de prik wordt dik.
 • Moe zijn.
 • Hoofdpijn.
 • Spierpijn.
 • Koude rillingen.
 • Pijn in gewrichten.
 • Koorts.
 • Diarree.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.

Een ernstige bijwerking die heel weinig voorkomt is een ontsteking van uw hartspier of van uw hartzakje.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Overleg dan met uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter van dit vaccin op geneesmiddeleninformatiebank.nl.
Ga voor meer informatie naar coronavaccinatie.nl.
Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.

Colofon

Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG in samenwerking met het RIVM. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lees voor de volledige informatie over dit vaccin de officiële bijsluiter en volg de adviezen van uw arts. Laatst gewijzigd: 20 december 2022.