Tweede vaccin tegen blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

Het vaccin Bultavo 3 van fabrikant Boehringer Ingelheim is versneld goedgekeurd voor gebruik. Het is het tweede vaccin tegen het blauwtongvirus dat een 'besluit tot toestemming voor gebruik' heeft gekregen. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag het besluit afgegeven na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en de Commissie toelating diergeneesmiddelen (Ctd). Bultavo 3 is het tweede vaccin tegen blauwtongvirus dat een dergelijke toestemming krijgt. Op 26 april was Syvazul BTV 3 van fabrikant Laboratorias Syva al het eerste.

Over het vaccin

Net als het eerder toegelaten vaccin is ook Bultavo 3 een geïnactiveerd virusvaccin. De toestemming voor gebruik is specifiek voor schapen en runderen. Dierenartsen dienen het toe. Schapen krijgen één dosis en runderen twee. 

Na vaccinatie kunnen de dieren last krijgen van bijwerkingen, zoals een licht verhoogde lichaamstemperatuur en zwelling op de prikplek.

Om meer inzicht te krijgen in de veiligheid en werkzaamheid van deze vaccins tegen het blauwtongvirus, moeten dierenartsen vermoedelijke bijwerkingen, inclusief een gebrek aan werkzaamheid, melden bij het Bureau Diergeneesmiddelen van het aCBG. Dat kan via het Europees formulier voor melding van een (vermoedelijke) bijwerking van diergeneesmiddelen

Over het besluit

Bij een besluit tot toestemming voor gebruik wordt de data beoordeeld op kritische punten van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Op deze manier kan het vaccin zo snel mogelijk beschikbaar komen. Een besluit zoals deze kan alleen worden genomen in noodsituaties.

Over Bureau Diergeneesmiddelen  

Het Bureau Diergeneesmiddelen is de veterinaire tak van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG). Het Bureau Diergeneesmiddelen treedt op namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die het officieel bevoegd gezag is.

Het Bureau Diergeneesmiddelen beoordeelt aanvragen met betrekking tot handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen en rapporteert aan de Commissie toelating diergeneesmiddelen (Ctd). De Ctd adviseert vervolgens over het toekennen van de handelsvergunning aan het Ministerie van LNV.  
 

Vergroot afbeelding
Beeld: Judith Prins/Unsplash